Сайти

регіональних

прокуратур

 
11.02.2008

І Н Ф О Р М А Ц І Я "Про стан законності в державі у 2007 році (відповідно до ст. 2 Закону України „Про прокуратуру”) "

 
  
 
 
                                                                        Верховна Рада України
 
 
І Н Ф О Р М А Ц І Я
Про стан законності в державі у 2007 році
(відповідно до ст. 2 Закону України
„Про прокуратуру”)
 
Виконуючи функції, покладені на органи прокуратури ст. 121 Конституції України та ст. 9 Перехідних положень, Генеральною прокуратурою України протягом 2007 року вживалися організаційно-практичні заходи щодо підвищення рівня прокурорсько-слідчої діяльності, реального усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановленої відповідальності, забезпечення відшкодування спричиненої шкоди.
З цією метою лише центральним апаратом проведено понад 30 перевірок додержання законів у центральних органах виконавчої влади, контролюючих і правоохоронних органах, вжито заходів реагування до усунення виявлених порушень.
Для забезпечення підвищення якості та ефективності прокурорської діяльності, здійснено понад 300 перевірок організації виконання прокурорами обласного рівня покладених Конституцією України функцій. У ряді областей проведено перевірки виконання вимог Законів України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про боротьбу з корупцією” та Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119 „Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності”.
Найбільш актуальні питання (32) прокурорсько-слідчої діяльності та стану законності в державі розглянуто на 15 засіданнях колегії, зокрема щодо підсумків роботи органів прокуратури за звітні періоди; нагляду за додержанням законодавства у газовидобувній та банківській сферах; застосування представницьких повноважень прокурорів по захисту інтересів держави; виконання вимог Закону України „Про транспорт” щодо забезпечення збереження вантажів; виконання Законів України й Указів Президента України щодо протидії злочинності, у тому числі організованої, проявам корупції та забезпечення особистої безпеки громадян; стану досудового слідства в органах прокуратури; протидії злочинності у банківській сфері; законності при виконанні покарань у виді обмеження волі, триманні осіб у приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за підозрою у бродяжництві, тощо. Стан протидії злочинності обговорено на спільному засіданні колегій Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України.
З метою координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю Генеральним прокурором України проведено дві координаційні наради керівників правоохоронних органів: 31.08.2007 – за участю Президента України щодо стану законності у державі та проблемних питань взаємодії правоохоронних органів у протидії злочинності та корупції; 06.07.2007 – щодо протидії хабарництву та корупції у сфері освіти. Крім того, заступниками Генерального прокурора України проведено дві міжвідомчі наради: 22.02.2007 – про стан додержання законності у Збройних Силах України та узгодження спільних заходів щодо забезпечення збереження державного (військового) майна та 13.06.2007 – про стан додержання законодавства щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення.
Під головуванням Генерального прокурора України проведено  5 оперативних нарад, на яких обговорювалися питання з окремих напрямів діяльності підпорядкованих прокуратур і піднаглядних органів, у тому числі щодо стану протидії злочинності в державі та додержання законності правоохоронними органами при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства (14.02.2007); додаткових заходів, спрямованих на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності (16.06.2007); стану прокурорського нагляду за додержанням вимог Кримінально-процесуального кодексу України при проведенні досудового слідства у кримінальних справах, що перебувають у провадженні слідчих податкової міліції, а також практики підтримання державного обвинувачення у зазначеній категорії справ (26.10.2007); проблемних питань прокурорсько-слідчої діяльності, які потребують невідкладного вирішення (26.10.2007).
Генеральний прокурор України брав участь у нарадах, проведених під головуванням Президента України В.Ющенка, зокрема щодо стану справ у сфері безпеки дорожнього руху в Україні (12.11.2007) та захисту інтересів держави на економічному кордоні України (19.11.2007).
На виконання Указу Президента України від 22.11.2007 №1137/2007  „Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил” Генеральним прокурором України спільно с Т.в.о Голови Служби Безпеки України проведено 5 засідань Міжвідомчої групи.
Прокурорами обласного та районного рівнів проведено понад 2,5 тисячі координаційних і міжвідомчих нарад, на яких розглянуті актуальні питання боротьби зі злочинністю, корупцією, стан розкриття та розслідування злочинів, додержання вимог чинного законодавства та захисту конституційних прав громадян.
На всі засідання колегії, координаційних та міжвідомчих нарад запрошувалися керівники відповідних міністерств, відомств, прокурори регіонів, представники засобів масової інформації.
Про суттєві порушення законів та актуальні питання прокурорсько-слідчої діяльності надіслано понад 50 інформацій керівництву держави.
Президенту України надіслано 28 інформацій, у тому числі: про стан злочинності у військових формуваннях держави за 2006 рік; про результати перевірок додержання законів у газодобувній сфері; законності рішень органів місцевого самоврядування стосовно діяльності друкованих ЗМІ; законів щодо захисту прав дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; законодавства щодо конфіскованого та безхазяйного майна; щодо запобігання і викриття фактів хабарництва у навчальних закладах; щодо подолання наслідків аварії у Львівській області; законності дій посадових осіб ФДМУ; щодо окремих фактів використання бюджетних коштів центральними органами виконавчої влади; законності при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти; законів при продажу спеціальних дозволів на користування надрами; про вжиття заходів за результатами перевірки обставин, що призвели до вибуху в місті Дніпропетровську; законодавства щодо безпеки дорожнього руху та з інших важливих питань.
Направлено інформації до Кабінету Міністрів України щодо стану додержання законодавства у газодобувній сфері; про захист прав дітей-інвалідів, а також забезпечення прав неповнолітніх на житло та майно; щодо збереження вантажів; з питання здійснення прокуратурою представницьких функцій та захисту інтересів держави при виконанні судових рішень; законодавства щодо усиновлення, опіки та піклування, передачі дітей на виховання громадянам України.
До Ради національної безпеки і оборони України систематично надсилалися інформації про стан законності при адмініструванні та відшкодуванні податку на додану вартість, додержання законів в енергетичній галузі, щодо протидії злочинності і корупції.
Верховну Раду України повідомлено про результати діяльності органів прокуратури за попередній рік, про стан додержання законів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, про результати перевірок фактів відчуження майна Федерації профспілок України.
Унаслідок ужитих заходів суттєво підвищився рівень взаємодії з органами державної влади, правоохоронними та контролюючими органами, що загалом позитивно позначилося на криміногенній ситуації, стані законності та правопорядку в державі.
 
І. Загальна характеристика злочинності
 
Упродовж 2007 порівняно з попереднім роком органами внутрішніх справ зареєстровано зменшення (401.293 -4,7%) злочинів. Водночас відбулося їх зростання в АР Крим (+10,8%), Запорізькій (+6,8%), Волинській (+1,7%), областях.
Позитивною залишається тенденція до зниження рівня злочинності на 10 тис. населення (102,4 – у 2005; 89,4 – у 2006; 85,2 – у 2007 році).
За цим показником найвищий рівень злочинності у Запорізькій (145,2), Луганській (114,2), Донецькій (105,2), Дніпропетровській (102,2), Полтавській (92,7) областях, Автономній Республіці Крим (103,8), м. Києві (93) та Севастополі (114), найнижчий – в Івано-Франківській (40,3), Закарпатській (41,2), Тернопільській (43) та в інших областях.
Менше вчинено тяжких та особливо тяжких злочинів (-14,2%), знизилася їх питома вага (з 41,6% до 37,4%) в загальній кількості злочинів. На 5,2% зменшилася кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості.
Водночас при скороченні загальної злочинності відбулося зростання окремих видів злочинів: на 3,8% (з 5283 до 5486) – умисних тяжких тілесних ушкоджень; на 6,1% (з 11059 до 11733) – незаконного обігу зброї (ст.ст.262, 263 КК); на 9,6% ( з 3255 до 3569) – ДТП зі смертельними наслідками, на 9,9% (з 233 до 256) – незаконних позбавлень волі або викрадень людини. Збільшилася кількість розбійних нападів у Черкаській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Севастополі.
Скоротилася кількість умисних вбивств (з 3220 до 2906 або –9,8%). Разом з тим, їх зростання відбулося в Івано-Франківській (+41,7%), Дніпропетровській (+20,5%), Херсонській (+9,0%), Хмельницькій (+5,6%), Волинській (+2,3%) областях.
Відсоток розкриття злочинів зріс із 66,6% до 69,5%. Проте станом на 01.01.2008 залишився нерозкритим 133.221 злочин, тобто кожний третій. Нижчий, ніж по державі (69,5%), відсоток розкриття злочинів у Донецькій (50,4%), Львівській (66,7%), Сумській (67,5%), Київській (63,8%) областях, АР Крим (67,8%) та м. Києві (52,4%).
Зменшилася (з 72731 до 59918, або -17,6%) кількість нерозкритих тяжких та особливо тяжких злочинів.
Водночас залишилися нерозкритими 200 умисних вбивств проти 233 у минулому році. Найбільше – у Донецькій області (51), АР Крим (18), Дніпропетровській (15), Луганській (14), Київській (12), Харківській (10), Львівській (9) областях та м. Києві (14).
Дещо зросла кількість злочинів економічної спрямованості (з 42606 до 42755, або +0,3%). Разом з тим, в АР Крим, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській областях їх кількість зменшилась.
Підрозділами податкової міліції виявлено 6877 злочинів, що на 5,1% менше, ніж у попередньому році (7249). Тяжких та особливо тяжких злочинів виявлено більше на 5,8%, їх питома вага у загальній кількості зареєстрованих злочинів досить висока і становить 54,3%.
Менше виявлено порушень законодавства про зовнішньоекономічну діяльність (-41,3%), в агропромисловому комплексі (-37,7%), фінансово-кредитній сфері (-16,2%).
Зменшилася з 48 до 35 (-27,1%) кількість виявлених злочинів, передбачених ст.219 КК України (доведення до банкрутства), з 31 до 14  (-54,8%) – щодо порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, з 13 до 4 (-69,2%) – незаконні дії в разі банкрутства, з 707 до 652 (-7,8%) – зловживання владою або службовим становищем.
Суттєво збільшилася кількість фактів фіктивного банкрутства (+15,7%), зайняття заборонених видів господарської діяльності (+60%), привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (+9,6%), незаконного виготовлення, підроблення або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (+12,2%), підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту, використання підроблених документів (+3,5%), легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (+2,4%).
Зросла (з 1327 до 1351 +1,8%) кількість злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, збутом або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, та злочинів (з 338 до 346 +2,4%), пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
З урахуванням такого стану злочинності Генеральна прокуратура України планувала свою та скеровувала роботу підпорядкованих прокуратур на організацію належного прокурорського нагляду за законністю при здійсненні правоохоронними органами оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
 
ІІ. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство
 
Органами прокуратури у минулому році вживалися організаційні заходи щодо підвищення ефективності прокурорського нагляду в діяльності правоохоронних органів, усунення порушень законності та захисту прав громадян при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства.
На засіданнях колегії Генеральної прокуратури України розглядалися питання про виконання законів України й Указів Президента України щодо протидії злочинності, у тому числі організованої, проявам корупції та забезпечення особистої безпеки громадян; протидії злочинності у банківській сфері.
Активніше застосовувалися такі форми координації дій з правоохоронними органами, як спільні виїзди у конкретні регіони для відпрацювання заходів боротьби із злочинністю, а також з окремими її видами, робота спільних слідчо-оперативних груп для розкриття та розслідування резонансних справ. Вивчення та заслуховування на оперативних нарадах стану розслідування у кримінальних справах, підслідних органам прокуратури, МВС, СБУ та ДПА.
Центральним апаратом ініційовано проведення перевірок стану слідства у кримінальних справах про умисні вбивства; про злочини, вчинені неповнолітніми та щодо них; пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів; у банківській сфері; про ДТП зі смертельними наслідками. За результатами перевірок внесено чотири подання Міністру внутрішніх справ України.
За рахунок вивільнення 180 посад слідчих прокуратури, у зв'язку з передачею кримінальних справ про злочини проти особи до підслідності слідчих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою України створено відділи нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності в прокуратурах обласного рівня та в центральному апараті, з метою посилення роботи на цьому напрямі.
Унаслідок вжитих заходів прокурорами перевірено 76 тисяч оперативно-розшукових справ, що майже на 10% більше, ніж минулого року. За результатами перевірок скасовано 1800 незаконних постанов, що на 50% більше, ніж торік, у тому числі винесених органами Міністерства внутрішніх справ України – 1,2 тис., Державної податкової адміністрації – 406, Служби безпеки України – 179, Прикордонної служби – 13.
За результатами розгляду подань і постанов прокурорів щодо порушень законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності до дисциплінарної відповідальності притягнуто понад 2,5 тисячі працівників правоохоронних органів та до кримінальної – 8 посадових осіб органів внутрішніх справ.
Центральним апаратом та прокурорами Автономної Республіки Крим, Донецької, Харківської, Одеської областей надано актуальності таким важливим питанням, що безпосередньо зачіпають права тисяч громадян, як законність та обґрунтованість заведення оперативно-розшукових справ і проведення оперативно-технічних заходів.
У результаті поступово збільшується використання матеріалів, отриманих під час здійснення оперативно-технічних заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян, як доказів у кримінальному судочинстві. З 2005 року цей показник зріс від 1 до 10%, а у справах спецпідрозділів МВС – до 14%.
Водночас ця робота ще потребує значного покращення. Зокрема за отриманими упродовж 2007 року дозволами на проведення ОТЗ у місті Києві жоден матеріал не використано як доказ у кримінальній справі. Лише у поодиноких випадках використовувалися ці матеріали у Полтавській, Рівненській, Чернігівській, Черкаській областях.
Аналогічна ситуація у спецпідрозділах МВС Волинської, Житомирської та Херсонської та у підрозділах податкової міліції Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей.
Прокурорськими перевірками систематично виявляються факти, коли оперативними підрозділами правоохоронних органів без достатніх підстав заводяться оперативно-розшукові справи.
Зокрема кількість ОРС, закритих податковою міліцією у зв’язку з невстановленням ознак злочину, порівняно з 2006 роком зросла майже на третину. Більше половини таких рішень прийнято у Кіровоградській, Одеській та Херсонській областях.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів при провадженні дізнання та досудового слідства, прокурори скасували понад 91 тис. незаконних постанов, у тому числі: слідчих прокуратури – 2,5 тис., органів внутрішніх справ – 86,7 тис., служби безпеки – 226, податкової міліції – 1404, органів дізнання Прикордонної служби України – 40, митних органів – 25, органів дізнання МНС – 20, МО та інших військових формувань – 120.
З метою забезпечення належної якості дізнання, досудового слідства та оперативного усунення недоліків у розслідувані кримінальних справ прокурорами дано майже 71 тис. письмових вказівок. З них: у справах слідчих прокуратури – 13,2 тис., органів внутрішніх справ – 44,9 тис., служби безпеки – 821.
Всього за наслідками розгляду подань і постанов прокурорів про порушення дисциплінарного провадження притягнуто до дисциплінарної відповідальності 24,1 тис. працівників органів внутрішніх справ, 253 – служби безпеки, 1832 – податкової міліції, 212 – органів дізнання Прикордонної служби України.
До кримінальної відповідальності (за направленими до суду справами) притягнуто 330 працівників органів внутрішніх справ, 31 – податкової міліції, 23 – митних органів, 7 – органів дізнання МНС.
 
 
1. Стан законності при проведенні дізнання та досудового слідства
органами внутрішніх справ
 
Відповідно до чинного законодавства Міністерство внутрішніх справ є правоохоронним органом держави, на який покладаються завдання щодо виявлення, розкриття, розслідування і попередження найбільшої кількості видів злочинів.
Загалом органи прокуратури забезпечують належний нагляд за додержанням законності при вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Про це свідчить той факт, що частка прихованих від обліку злочинів не сягає одного відсотка (0,7%) від загальної кількості таких заяв.
Разом з тим, при загальному зниженні злочинності з року в рік збільшується кількість справ, порушених за результатами перевірок матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ.
Так, у минулому році прокурорами скасовано понад 16 тис. незаконних постанов органів внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним їх порушенням. З них до суду направлено понад 4 тис. справ. Закрито за п.п. 1 і 2 ст. 6 КПК України лише 187 справ.
Прокуратурою вживалися заходи щодо підвищення ефективності нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності.
Зокрема в порядку нагляду більше на 13,3% вивчено оперативно-розшукових справ, на виявлені порушення на 20,8% більше внесено та розглянуто документів прокурорського реагування. Крім того, на 20,1% збільшилась кількість притягнутих до дисциплінарної відповідальності службових осіб за допущені порушення вимог чинного законодавства при провадженні оперативно-розшукової діяльності.
Однак органами внутрішніх справ повільно усуваються порушення законності, недоліки та прорахунки у цій роботі.
Минулого року не розкрито майже 60 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів, а загалом у державі – близько двох мільйонів злочинів минулих років. Особливу стурбованість викликає стан із розкриттям злочинів в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Київській, Львівській, Сумській областях та у місті Києві.
Залишались нерозкритими понад 8 тис. дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками минулих років. У 2007 році залишились нерозкритими ще 1402 таких злочини.
Допускається неналежне проведення оперативно-розшукових заходів щодо розшуку осіб. З числа осіб, які переховувались від слідства та суду (41587), кількість розшуканих злочинців знизилась на 6,1%. Залишаються не розшуканими 5 тисяч безвісти зниклих осіб.
Кількість закінчених слідчими органів внутрішніх справ кримінальних справ залишилась на рівні минулого року, а направлених до суду з обвинувальним висновком скоротилась на 0,6%. За підозрою у вчиненні злочину органами слідства і дізнання затримано 43235 осіб, що на 0,5% менше, ніж у 2006 році. З них звільнено слідчим за непідтвердженням підозри у вчиненні злочину лише 3 особи.
Підвищилась якість слідства – на 7,3% менше повернуто судом справ для проведення додаткового розслідування, на 12,7% зменшилась кількість закритих кримінальних справ. На фоні зменшення на 10,7% кількості справ, закінчених у строки понад 2 місяці, в деяких регіонах продовжує мати місце тяганина.
Водночас при розслідуванні кримінальних справ допускалися порушення конституційних прав громадян. Упродовж року органами внутрішніх справ щодо 64 осіб справи закрито за реабілітуючими підставами, судами виправдано 70 осіб. З них 22 особи утримувались під вартою.
Також не досягнуто позитивних зрушень щодо відшкодування в ході досудового слідства завданих злочинами збитків, питома вага якого знизилась з 70% до 56,5%. Проте рівень відшкодування збитків по справах у сфері економіки зріс з 68,8% до 74,5%.
На виконання Закону України „Про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України” від 19.04 2007, який введено в дію з 1 липня 2007 року, до підслідності органів досудового слідства Міністерства внутрішніх справ прокуратурою передано окрему категорію злочинів проти особи, у тому числі за фактами вбивств.
З метою належної організації виконання зазначеного Закону Генеральним прокурором України і виконувачем обов'язків Міністра внутрішніх справ 21.06.2007 видано спільну вказівку, якою регламентовано порядок вирішення заяв і повідомлень про такі злочини та їх розслідування.
У минулому році слідчими органів внутрішніх справ закінчено 938 кримінальних справ зазначеної категорії, з яких до суду направлено 875.
Разом з тим проблемним залишається питання організації огляду місця пригоди за фактами насильницької смерті громадян, коли замість слідчих органів внутрішніх справ на місце нерідко виїжджають працівники з невеликим досвідом роботи, що призводить до його некваліфікованого огляду та серйозних ускладнень у розслідуванні справ.
З метою подолання зазначених негативних тенденцій у розслідуванні кримінальних справ за фактами навмисних вбивств планується обговорення цієї проблеми на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України у лютому поточного року.
Органами прокуратури вживалися заходи щодо підвищення рівня прокурорського нагляду за розслідуванням кримінальних справ за фактами дорожньо-транспортних пригод, особливо зі смертельними наслідками.
Генеральний прокурор України взяв участь у нараді щодо стану справ у сфері безпеки дорожнього руху в Україні, проведеної під головуванням Президента України В.Ющенка. При виїздах у підпорядковані прокуратури працівниками Генеральної прокуратури України постійно перевіряється стан виконання рішення зазначеної наради.
За результатами вивчення кримінальних справ зазначеної категорії 30.08.2007 виконувачу обов'язки Міністра внутрішніх справ України внесено подання, за яким винних працівників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності та вжито заходів щодо усунення виявлених порушень.
Загалом під час здійснення нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства прокурорами скасовано 5179 незаконних постанов слідчих та органів дізнання про порушення кримінальних справ, закрито 270 кримінальних справ, порушених без законних підстав, скасовано 58147 постанов про зупинення слідства, 7157 постанов про закриття кримінальних справ, надано 55117 письмових вказівок.
Органами внутрішніх справ розглянуто 20109 документів прокурорського реагування щодо усунення порушень закону під час проведення слідства і дізнання, що на 3,6% більше, ніж у 2006 році. За результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 24096 службових осіб, або більше на 4,1%. До суду прокурорами направлено кримінальні справи стосовно 330 працівників органів внутрішніх справ.
 
2. Стан законності при проведенні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства органами
податкової міліції ДПА України
 
Ураховуючи, що злочинність у сфері оподаткування несе серйозну загрозу економічній безпеці держави, прокуратурою приділяється підвищена увага стану законності у діяльності органів податкової міліції, на які Законом України „Про державну податкову службу в Україні” покладено обов’язок запобігання злочинам у сфері оподаткування, їх розкриття та розслідування.
Органами прокуратури вживалися заходи щодо підвищення рівня прокурорського нагляду за додержанням законів органами податкової міліції. У наглядовій діяльності особлива увага зверталася на проблеми протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість; ухилення від сплати ПДВ з імпортних товарів шляхом незаконного використання податкових векселів, а також усунення випадків порушення і розслідування кримінальних справ про дріб'язкові злочини.
Питання боротьби зі злочинами у сфері оподаткування 31.08.2007 обговорено на координаційній нараді керівників правоохоронних органів за участю Президента України та 26.10.2007 на розширеній оперативній нараді у Генерального прокурора України розглянуто існуючі недоліки і прорахунки у роботі органів податкової міліції та прокурорському нагляді за участю керівництва ДПА і податкової міліції.
Зазначена робота певним чином сприяла позитивним зрушенням у діяльності органів податкової міліції.
Набуває тенденції до поліпшення робота щодо реалізації оперативно-розшукових справ. Кількість закритих у зв’язку з набранням законної сили вироком суду ОРС збільшилась на 1,8 %.
Водночас підсумки роботи за рік свідчить, що виявлені недоліки усуваються повільно. Йдеться передусім про створення видимості протидії злочинності у сфері оподаткування за рахунок злочинів, які в подальшому знімаються з обліку. Всього у поточному році зареєстровано 1,9 тис. злочинів у цій сфері. Водночас знято з обліку, з урахуванням злочинів зареєстрованих  у минулих роках близько 1,6 тис. злочинів.
Слідчими підрозділами податкової міліції протягом минулого року закінчено розслідуванням 1731 кримінальну справу. До суду з обвинувальним висновком направлено 1307 кримінальних справ, у тому числі 668 про тяжкі злочини, що відповідає рівню 2006 року.
Разом з тим, залишається малоефективним досудове слідство по кримінальних справах у сфері оподаткування. Із 182 справ про незаконне відшкодування ПДВ з реальними збитками державі на суму понад 620 млн. грн. до суду з обвинувальним висновком направлено лише 27 справ (15%), у яких завдані державі збитки фактично не відшкодовано.
З іншого боку, про покращення якості досудового слідства свідчить зменшення на 20% (148 проти 186 ) кількості кримінальних справ, закритих на підставі п. п. 1, 2 ст. 6 КПК України, на 16% справ, повернутих судами та прокурорами на додаткове розслідування (116 проти 138 ), та справ про дріб’язкові злочини у сфері незаконного обігу алкогольних напоїв (з 46% у 2006 році до 39,5%). Зменшилась кількість громадян, конституційні права яких порушено шляхом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, (23 особи проти 31 у 2006 році).
Сума відшкодованих державі збитків у закінчених кримінальних справах збільшилась на 28% (134 млн. грн. проти 105 у 2006 році), а питома вага відшкодування – з 10% до 40 %.
Протягом минулого року прокурорами скасовано 377 постанов про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним порушенням справ, закрито 21 справу, порушену без законних підстав, скасовано 220 постанов про закриття кримінальних справ, дано 1516 письмових вказівок у кримінальних справах.
На виявлені порушення закону внесено 1625 актів прокурорського реагування, за результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 2308 осіб.
За документами прокурорського реагування, внесеними Генеральною прокуратурою України керівництву ДПА України, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 78 службових осіб податкової міліції, у тому числі 43 особи керівного складу.
 
3. Стан законності при проведенні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства
органами Служби безпеки України
 
Органами прокуратури у минулому році вживалися заходи щодо підвищення рівня прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
У ході прокурорських перевірок значно більше перевірено оперативно-розшукових справ 6348 (проти 5702) та скасовано 172 (проти 101) незаконні постанови про їх порушення. На виявлені порушення закону внесено 80 (проти 69) документів прокурорського реагування. Зазначена робота певним чином сприяла збільшенню (з 9,9 до 19 %) реалізації оперативно-розшукових заходів шляхом порушення кримінальних справ.
Зазначені заходи позитивно вплинули на стан законності, прокурорами не виявлено порушення конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів при провадженні досудового слідства, прокурорами порушено та направлено до СБУ 146 кримінальних справ, закрито 19 справ, порушених без законних приводів і підстав, скасовано 40 постанов про порушення кримінальних справ та 45 незаконних постанов про закриття провадження у кримінальних справах, 137 постанов про зупинення досудового слідства, надано 821 письмову вказівку щодо активізації досудового слідства, внесено 185 подань щодо усунення порушень вимог законодавства.
Слідчими підрозділами СБУ впродовж 2007 року на 9,3% більше кримінальних справ направлено до суду з обвинувальними висновками (697 проти 648 у 2006 році). Значно менше закрито (145 проти 195) і зупинено (465 проти 419) справ. Зменшилася кількість осіб (з 15 до 9), щодо яких справи закриті за реабілітуючими підставами. У ході досудового слідства відшкодовано збитків на суму понад 2 млн. грн. та накладено арешт на майно на суму понад 15 млн. грн.
Водночас при загальному збільшенні направлених до суду кримінальних справ, на 62,5% менше направлено справ про корупційні злочини та на 3,3% – про товарну контрабанду. У Миколаївській області до суду за ст. 201 КК України не направлено жодної кримінальної справи, а у Хмельницькій – лише одну. Великий залишок таких справ у м. Києві, Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській та інших областях.
Більш ніж у половині кримінальних справ, що перебувають у провадженні слідчих Служби безпеки України, не встановлені особи, які вчинили злочини.
На виконання рішення наради, проведеної під головуванням Президента України В.Ющенка за участю Генерального прокурора України і виконувача обов'язків Голови служби безпеки України, щодо захисту інтересів держави на економічному кордоні України (19.11.2007), зазначене питання визнано пріоритетним напрямом у роботі органів прокуратури і СБУ.
У провадженні слідчих органів СБУ перебувало 778 кримінальних справ за фактами контрабанди товарів, з яких 26 – порушено прокурорами, 185 – слідчими органів СБУ, 47 справ – оперативними підрозділами. До суду з обвинувальними висновками направлено 148 кримінальних справ щодо контрабанди.
Зокрема у лютому минулого року надіслано до суду кримінальну справа за обвинуваченням двох громадян Російської Федерації у контрабанді крилатих ракет і радіолокаційної станції до КНР та Еритреї. У вересні – за обвинуваченням трьох працівників підприємства „Агротрейд” у контрабанді до України 1,7 тис. тонн солоду вартістю понад 2,5 млн. грн. та ухиленні від сплати податку на суму понад 1 млн. грн.
Прокуратурою Рівненської області порушено і розслідується низка кримінальних справ за фактами контрабанди транспортних засобів та зловживання суддів місцевих судів, працівників ДАІ області, які допомагали легалізовувати автомобілі на території України. Діями зазначених посадових осіб державі заподіяні збитки на суму близько 6 млн. грн. У даний час по них проводиться досудове слідство.
У провадженні слідчих Служби безпеки України перебуває кримінальна справа стосовно працівників ТОВ „СП ІІ Відродження” (Донецька область), які з 2000 року ввозили у режимі спеціальної економічної зони до України тисячі тонн м’ясосировини. Лише впродовж січня-вересня через митний кордон переміщено 39,8 тис. тонн м’ясопродуктів на суму понад 113 млн. грн.
Судами розглянуто 114 кримінальних справ про товарну контрабанду. За вироками судів засуджено 128 осіб, на користь держави стягнуто матеріальні цінності на суму понад 52 млн. грн.
Завдяки підвищенню рівня боротьби з контрабандою наркотичних засобів виявлено великі партії наркотиків, які у тайниках ввозились іноземцями до України. За такими злочинами до суду направлено 188 кримінальних справ. Зокрема у вересні до суду направлено кримінальну справу за обвинуваченням громадянина Туреччини, який вчинив контрабанду 114 кг героїну. У серпні-листопаді у громадян Туреччини виявлено ще 267 кг героїну. За цим фактом порушено кримінальну справу. Загалом у провадженні слідчих СБУ перебувало 45 кримінальних справ указаної категорії.
 
4. Стан законності при проведенні оперативно-розшукової
діяльності та дізнання органами
Державної прикордонної служби
 
Державною прикордонною службою України як органом дізнання у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон у 2007 році порушено 88 кримінальних справ стосовно 77 осіб. Із указаної кількості справ – 81 направлено до слідчих підрозділів СБУ, у 6 випадках прокурорами скасовано постанови про порушення справ та 1 справу закрито прокуратурою як таку, що порушено без законних підстав. З них направлено до суду органами СБУ 40 справ щодо 50 осіб, 1 кримінальну справу закрито на підставі п.9 ст.6 КПК України. Решта перебуває в провадженні.
За результатами організованих Генеральною прокуратурою перевірок оперативно-розшукової діяльності усіх регіональних управлінь та прикордонних загонів виявлено порушення закону при заведенні, веденні та закритті справ.
Допускаються випадки безпідставного здійснення оперативно-розшукової діяльності, особливо у Львівській та Сумській областях. Порушуються передбачені законом строки ведення ОРС та порядок їх продовження (Львівська, Одеська та Харківська області). Відмічається низький рівень взаємодії органів дізнання з оперативними підрозділами у Донецькому, Львівському, Мостиському, Сумському, Сімферопольському та Могилів-Подільському прикордонних загонах.
Унаслідок неналежного виконання органами Державної прикордонної служби ст. 7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” кримінальну відповідальність за ст. 332 КК України несуть, як правило, лише окремі особи низової ланки злочинної ієрархії (провідники, перевізники та інші посібники).
При здійсненні нагляду за додержанням законів при адміністративному провадженні у справах про порушення на державному кордоні встановлено факти незаконного заведення справ, порушення процесуальних прав громадян тощо.
За наслідками прокурорських перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто 747 службових осіб органів охорони держкордону. У тому числі за порушення закону при адміністративному провадженні – 597 посадових осіб; здійсненні правоохоронної функції – 150 посадових осіб, з них за порушення законів при проведенні ОРС – 54 посадові особи. Крім того, задоволено 153 протести прокурорів на незаконні рішення прикордонної служби в адміністративних справах про порушення на державному кордоні.
 
5. Стан законності при проведенні дізнання органами
Державної митної служби
 
Органами прокуратури у минулому році вживались організаційні та практичні заходи, спрямовані на виявлення та розслідування злочинів за фактами контрабанди, а також щодо службових осіб, які з використанням службового становища сприяють контрабандному переміщенню товарів через митний кордон України.
На виконання Указу Президента України „Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил” Генеральним прокурором України проведено п'ять засідань Міжвідомчої робочої групи, на яких розглянуто всі 29 заходів, передбачених Планом роботи групи.
Також проведено три засідання тимчасових робочих груп, утворених для розробки проекту Програми боротьби з контрабандою, опрацювання та внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів. На останньому засіданні проект Програми затверджено.
До проекту Програми увійшло ряд проблемних питань, зокрема щодо зміни розміру вартості товарів, з якого наступає кримінальна відповідальність за контрабанду; посилення адміністративної відповідальності за переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю шляхом встановлення нових штрафних санкцій; включення митних органів до переліку органів, які займаються оперативно-розшуковою діяльністю, боротьбою з корупцією та провадять досудове слідство у справах про контрабанду.
Про проведену роботу детально інформовано Президента України у грудні 2007 року та січні поточного року.
Органами прокуратури вживалися заходи щодо підвищення рівня нагляду за додержанням законів при провадженні дізнання.
У минулому році митними органами порушено 295 кримінальних справ про контрабанду на суму понад 421 млн. гривень (у 2006 році – 281 на суму майже 279 млн. грн.). До суду направлено 12 справ, закрито з різних підстав 48 кримінальних справ.
Прокурорськими перевірками виявлялися непоодинокі факти безпідставного порушення кримінальних справ, неякісного проведення дізнання, тяганини, порушення конституційних прав громадян.
Мають місце факти сприяння окремими посадовими особами митних органів вчиненню контрабанди та хабарництва. Співучасть митників у злочинах про контрабанду встановлена у 23 випадках у Волинській, Донецькій, Одеській, Чернівецькій та інших областях.
Упродовж поточного року прокурорами порушено 53 кримінальні справи за фактами контрабанди та щодо службових осіб, які з використанням свого службового становища сприяли вчиненню цих злочинів, у тому числі безпосередньо за ст.201 КК України – 6 справ та за фактами інших злочинів у сфері службової діяльності – 47 справ.
За результатами досудового слідства до суду направлено 26 кримінальних справ стосовно 28 працівників митних органів, серед яких заступник начальника митниці, начальник відділу, головні інспектори, старші інспектори та інспектори.
Так, прокуратурою Одеської області 17.10.07 направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням головного інспектора відділу дізнання Приморської митниці К. за отримання хабара у сумі 2000 дол. США.
Прокуратурою м. Маріуполя Донецької області 04.07.07 до суду направлено кримінальну справу за обвинуваченням головного інспектора митного поста „Новоазовськ” Г. та інспекторів П. та Б. за ч.3 ст. 364, ст.353, ч.2 ст.368 КК України, які отримали хабара у сумі 2000 грн. за безперешкодне ввезення на територію України автозапчастин.
На даний час у провадженні органів прокуратури перебуває 24 кримінальні справи вказаної категорії, з них 3 – за ст.201 КК України та 21- за фактами злочинів у сфері службової діяльності (за ст.364, 367 КК України).
Органами прокуратури приділяється постійна увага питанням удосконалення роботи під час розгляду адміністративних справ про порушення митних правил у судах та посилення нагляду за додержанням Державною митною службою України законності у боротьбі з незаконним переміщенням товарів через митний кордон.
Так, на розгляд судів торік передано 19 146 справ на суму майже 414 млн. гривень (2006 рік – 18 785 справ на суму понад 539 млн. гривень).
Судами закрито та повернуто на додаткове опрацювання 1 457 справ, або 7,6% від загальної кількості. Вартість предметів правопорушень становить 179,5 млн. гривень. Така тенденція має місце практично в усіх регіонах, а особливо у Закарпатській, Одеській, Рівненській та Чернігівській областях.
Безпосередньо митними органами розглянуто 5 449 справ про порушення митних правил, що становить 21,3% від загальної кількості заведених справ. У зазначених справах застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму понад 4,2 млн. гривень.
Неналежне виконання вимог статті 401 Митного кодексу України призвело до того, що стягнуто штрафів майже вдвічі менше – 2,3 млн. гривень (Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Чернівецька області та місто Севастополь).
За документами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 379 службових осіб митниці.
 
6. Стан законності у сфері боротьби
з організованою злочинністю і корупцією
 
Органами прокуратури вжито низку заходів щодо координації та активізації зусиль правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Зокрема 6 липня 2007 у Генеральній прокуратурі України відбулась координаційна нарада щодо протидії корупції у системі освіти, а 31 серпня 2007 за участю Президента України – щодо системної протидії корупції, хабарництву та організованій злочинності.
Відповідно до їх рішень розроблено та узгоджено з керівниками інших правоохоронних органів План спільних заходів щодо системної протидії корупції, хабарництву, організованій злочинності на IV квартал 2007 року та 2008 рік, а також щодо запобігання та викриття фактів корупції в системі судової гілки влади на 2008 рік.
На виконання постанов координаційних нарад керівників правоохоронних органів держави від 31.10.06 та 31.08.07 у квітні та листопаді поточного року узагальнено стан досудового слідства та судового розгляду кримінальних справ про злочини, вчинені учасниками організованих груп і злочинних організацій, а у січні та липні – з питань боротьби з хабарництвом та корупцією.
Генеральною прокуратурою України перевірено організацію роботи щодо виконанням вимог Законів України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про боротьбу з корупцією” та Указу Президента України „Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності” №1119 від 19.07.05 у прокуратурах Черкаської та Полтавської областей. Результати перевірки обговорено на колегіях Генеральної прокуратури України (Черкаська область) та прокуратури Полтавської області.
Загалом працівниками управління здійснено понад 40 виїздів до прокуратур областей для перевірок та надання практичної допомоги. За їх результатами вжито відповідних заходів реагування.
У листопаді минулого року проведено перевірку виконання вимог антикорупційного законодавства працівниками центрального апарату ГУБОЗ та СВБ МВС України, результати якої обговорено на оперативній нараді за участю керівництва зазначених служб.
Внаслідок вжитих заходів та скоординованих органами прокуратури дій правоохоронних органів відбулась поступова переорієнтація їх зусиль на виявлення дійсно стійких злочинних угруповань, які вчиняють найбільш тяжкі, небезпечні злочини. Загалом знешкоджено 441 (485) організоване угруповання, з яких третина економічного спрямування 161 (172).
Активізовано роботу по знешкодженню організованих груп у банківській – 20 (+54%) та фінансово-кредитній – 39 (+11%) системах, у паливно-енергетичному комплексі – 15 (+7%), з міжнародними зв’язками – 33 (+10%). Припинено діяльність більше 40 злочинних груп, що вчиняли злочини упродовж тривалого часу (3-х та більше років).
Вагомих результатів у боротьбі з організованою злочинністю досягнуто у Харківській і Донецькій (по 38), Луганській (31) та Одеській (27) областях.
Зокрема Генеральною прокуратурою України направлено до суду справи за обвинуваченням банд Сушка і Максиміва у вчиненні понад 20 розбійних нападів та інших злочинів на території Західних областей України, а також вбивства у м.Львові двох працівників спецпідрозділу „Беркут”. Завершено слідство стосовно банд Маріянчука у м. Одесі, Лаптєва у м. Керчі, бандитських угруповань „Башмаків”, „Грифон”, які діяли в Автономній Республіці Крим. До кримінальної відповідальності у цих справах притягнуто більше 80 лідерів та активних членів злочинних угруповань, що вчинили понад 120 умисних вбивств „на замовлення” та інші особливо тяжкі злочини.
У минулому році майже вдвічі більше викрито та знешкоджено злочинних організацій – 13 (7). Затверджено обвинувальні висновки та спрямовано до суду у жовтні 2007 року дві кримінальні справи щодо транснаціональних злочинних організацій, члени яких вчинили контрабанду понад 200 кг особливо небезпечної наркотичної речовини – героїну. Направлено до суду справу за фактом розкрадання членами злочинної організації – керівниками групи компаній „Еліта-Центр” коштів громадян, які інвестувались у будівництво житла, чим спричинили потерпілим збитків на суму близько 300 млн. грн.
Загалом до суду направлено 461 кримінальну справу стосовно 1756 осіб, які вчинили у складі організованих груп та злочинних організацій близько 5 тис. злочинів.
Слідчими прокуратури до суду направлено 92 кримінальні справи, за якими до кримінальної відповідальності притягнуто 323 особи, винні у вчиненні тяжких і особливо тяжких злочинів – бандитизму, умисних вбивств, розкраданні державного та колективного майна тощо. Зокрема прокуратурою Херсонської області – справу за обвинуваченням начальника відділу ХФ ВАТ АБ „Укргазбанк” та інших працівників, які, створивши організовану групу, за матеріальну винагороду на підставних осіб зареєстрували 8 приватних підприємств та з використанням електронної системи „Клієнт-Банк” проводили фіктивні господарські операції, в результаті чого не сплачено до державного бюджету податків на суму 4,7 млн. грн.
За результатами судового розгляду інкриміновану ознаку організованої злочинності підтверджено у 94% розглянутих справ, що є основним критерієм оцінки роботи спецпідрозділів, слідчих та прокурорів. У цих справах засуджено близько 1300 осіб, з яких майже одна тисяча – до позбавлення волі.
Проте залишається проблемним питання тривалого розгляду у судах кримінальних справ щодо організованих груп. По державі досі не