Сайти

регіональних

прокуратур

 
Заява про надання грошової компенсації у звя`зку з відпочинком та оздоровленням

Заява про надання допомоги у звя`зку з народженням дитини, похованням близьких родичів

Заява про надання путівки

Заява про надання грошової компенсації на лікування

Заява про надання допомоги у звя`зку реєстрацією шлюбу, тяжким матеріальним становищем