Сайти

регіональних

прокуратур

 

Інформація для кандидатів на адміністративні посади (керівник, перший заступник керівника та заступник керівника) місцевих прокуратур

 
 
Етапи конкурсу
Відкритий чотирирівневий конкурс на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників складається з:
- тестування на знання законодавства (професійного тесту);
- тестування загальних здібностей;
- тестування особистісних характеристик (психологічного тесту);
-  співбесіди.
За результатами чотирирівневого конкурсу здійснюється відбір кандидатів для призначення на вищезазначені посади.
 
Вимоги до кандидатів
До участі у конкурсі з відбору кандидатів на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників запрошуються особи, які відповідають вимогам статті 27 та пункту 51 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» та мають вищу юридичну освіту, стаж роботи на посаді прокурора не менше трьох років або не менше п’яти років в галузі права та володіють державною мовою).
Не допускаються до тестування особи, які:
- не є громадянами України;        
- не мають вищої юридичної освіти;
- не володіють державною мовою;
- визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
- мають захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків прокурора;
- мають незняту чи непогашену судимість або на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
-  мають обмеження для призначення на посади прокурорів, встановлені Законом України «Про очищення влади».
 
Перелік документів для участі у конкурсі
Кандидати на зайняття адміністративних посад у місцевих прокуратурах подають такі документи:
- заяву про участь у відкритому конкурсі на посаду керівника місцевої прокуратури, його першого заступника або заступника (додаток 1 Порядку);
- анкету (додаток 2 Порядку), автобіографію та 1 фото (3,5 x 4,5);
- копію та оригінал паспорта громадянина України;
- копію та оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію та оригінал документа про вищу юридичну освіту з додатками;
- належним чином завірену копію трудової книжки;
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 140/о;
- медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о;
- заяву про надання згоди щодо обробки персональних даних та проведення спеціальної перевірки (додаток 3 Порядку).
Кандидати, які не працюють в органах прокуратури, додатково подають такі документи:
-  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 133/о;
- копію та оригінал військового квитка для військовослужбовців або військовозобов’язаних;
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік
 
Кандидати подають повний пакет документів особисто.
 
Інформація про дату, час і місце проведення тестувань, співбесід, перелік осіб, допущених до участі у них, а також рейтингові списки кандидатів оприлюднюватимуться у відповідних рубриках на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
 

кількість переглядів: 15581