Повістка про виклик Павленко Я.П. на 23.09.2021

16.09.2021
Кому: .   Павленко Яніна Петрівна, 19 лютого 1976 р.н.  .
(ім'я (найменування) особи, яка викликається)
Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, _____________________________.
(адреса особи, яка викликається)
 
У відповідності до ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України, Ви викликаєтесь до слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, у зв’язку з тим, що 06.09.2021 року, було змінено кваліфікацію підозри Павленко Яніни Петрівни, 19.02.1976 року народження на ч. 1 ст. 438 КК України. за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 16 до Марченка Антона Ігоровича, тел. 0979844456, на «10» год. «00» хв. «23» вересня 2021 року для участі в врученні письмового повідомлення про підозру та в інших процесуальних діях у кримінальному провадженні № 42015010000000127 в процесуальному статусі підозрюваної.
 
Відповідно до ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. Також у даному випадку до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза межами України, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Відповідно до ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик.
1. 

кількість переглядів: 35