Контраст contrast
Шрифт
Сховати налаштування hide
Повідомити інформацію, яка свідчить про недоброчесність прокурора


Наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293 затверджено в новій редакції Порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів (далі – Порядок) https://www.gp.gov.ua/ua/posts/inshi-organizacijno-rozporyadchi-dokumenti-2022-roku

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» кожен прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності в порядку, затвердженому Генеральним прокурором. З цією метою відповідно до пункту 3 Розділу ІІ Порядку щороку з 01 січня по 31 березня (включно) прокурори зобов’язані особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію доброчесності за формою і правилами, визначеними додатком 1 до Порядку.

Після подання прокурорами Декларацій доброчесності вони оприлюднюються на сайті Офісу Генерального прокурора (за винятком періоду дії у державі правового режиму воєнного стану).

До закінчення календарного року, в якому подано Декларацію доброчесності, будь-яка особа має право повідомити інформацію, що може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) одного або кількох тверджень прокурора в Декларації доброчесності.

Перелік тверджень прокурора, який міститься у Декларації доброчесності:

1. Мною не вчинялися дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у моїй об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

2. Мною не вчинялися корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3. Мною виконано всі вимоги щодо фінансового контролю, визначені Законом України «Про запобігання корупції», у тому числі у встановлені законодавством строки подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в якій зазначено достовірні відомості;

4. Мною не вчинялися дії та не приймалися рішення в умовах конфлікту інтересів;

5. Мною не використовувався статус займаної посади та пов’язані з цим можливості у своїх приватних інтересах чи в інтересах третіх осіб;

6. Мені не надходили пропозиції щодо неправомірної вигоди або не передбаченого чинним законодавством подарунка, про які я не повідомив у встановленому порядку;

7. Мною не здійснювалося розголошення або використання в інший спосіб в своїх інтересах чи в інтересах третьої особи інформації, що стала мені відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

8. Мені невідомо про складення стосовно мене уповноваженим органом протоколів, інших документів, передбачених законодавством, в яких міститься інформація про можливе вчинення мною корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також про наявність судових рішень за результатами розгляду таких справ;

9. Мені не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальні акти, клопотання про звільнення мене від кримінальної відповідальності не перебували у провадженні суду, рішення про результати судового розгляду у таких справах не ухвалювалися;

10. Мені невідомо про складення стосовно мене уповноваженим органом протоколів про перебування у стані сп’яніння під час керування транспортними засобами або про відмову від огляду з метою виявлення такого стану, а також про наявність судових рішень за результатами розгляду таких справ;

11. Стосовно мене не приймалися рішення про наявність у моїх діях дисциплінарного проступку, до дисциплінарної відповідальності я не притягувався (-лася).

Приводом для проведення таємної перевірки доброчесності прокурора може бути інформація, яка свідчить про недостовірність одного або кількох тверджень, зазначених прокурором в Декларації доброчесності.

У повідомленні має обов’язково зазначатись інформація, яка стосується конкретного прокурора і яка містить фактичні дані, про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, наведених у Декларації доброчесності, що можуть бути перевірені. Лише за таких умов надана інформація підлягає перевірці.

У разі наявності інформації про недостовірність вищевказаних тверджень будь-яка особа може надати її до Офісу Генерального прокурора одним з найбільш зручних нижче зазначених способів:

- шляхом заповнення форми на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора недостовірність тверджень у деклараціях доброчесності прокурорів;

- шляхом передачі такої інформації на спеціальну електронну пошту: [email protected];

- шляхом передачі повідомлення на спеціальну телефонну лінію: 200-78-66.