Контраст contrast
Шрифт
Сховати налаштування hide
Підвищення рівня професійної компетентності

Перелік напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури, у тому числі Офісу Генерального прокурора, за спеціальними програмами у 2024 році (за результатами аналізу спеціальних потреб у професійному навчанні)

Перелік напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури за спеціальними короткостроковими програмами у 2023 році (за результатами аналізу спеціальних потреб у професійному навчанні)

Перелік спеціальних короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури, які погоджено наказами Генерального прокурора у 2021-2023 роках


Постанови Кабінету Міністрів України:

 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 06.02.2019 № 106 (зі змінами)

Накази Національного агентства України з питань державної служби:

«Методику визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування» від 15.10.2019 № 188-19, зареєстровану в Мін'юсті від 13.11.2019 № 1157/34128 (зі змінами)

«Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» від 26.11.2019 № 209-19, зареєстрований в Мін'юсті 12.12.2019 № 1234/34205 (зі змінами)

«Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання» від 12.12.2019  № 226-19, зареєстрований в Мін'юсті 26.12.2019 № 1288/34259 (зі змінами)

«Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом» від 12.12.2019 № 227-19, зареєстрований в Мін'юсті 26.12.2019 № 1289/34260 (зі змінами)

«Про затвердження Методики оцінювання результативності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджено наказом НАДС від 03.12.2020 № 226-20, зареєстрованим в Мін'юсті 02.02.2021 за № 134/35756


Перелік пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2024 році, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 січня 2024 року № 4–24


 «Про затвердження Порядку стажування державних службовців» від 03.03.2016 № 48, зареєстрований в Мін'юсті 23.03.2016 № 439/28569

 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку» від 28 жовтня 2020 р. № 201-209 (зі змінами)

- Додаток 1 до Методичних рекомендацій (наказ НАДС від 28.10.2020 № 201-2020) ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК професійних компетентностей державних службовців (зі змінами)

- Додаток 2 до Методичних рекомендацій (наказ НАДС від 28.10.2020 № 201-2020) ПРИКЛАД заповнення змістовної частини індивідуальної програми (зі змінами)