Контраст contrast
Шрифт
Сховати налаштування hide
Оголошення про добір на зайняття вакантних адміністративних посад в органах прокуратури

Відповідно до пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 № 113-IX, Положення про Комісію з добору керівного складу органів прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора від 31.05.2021 № 168 (далі–Положення), та наказу Генерального прокурора від 13.07.2021 № 228 «Про проведення добору на зайняття вакантних адміністративних посад в окружних прокуратурах» 15.07.2021 розпочинається добір на зайняття вакантних адміністративних посад в органах прокуратури, передбачених пунктами 1114 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», згідно з додатком до наказу

Добір включає такі етапи:

– оголошення про проведення добору на зайняття вакантної адміністративної посади;

– відбір кандидатів за результатами перевірки поданих документів;

– виконання кандидатами практичного завдання у випадках, визначених Положенням;

– проведення перевірки доброчесності кандидата;

– проведення співбесіди;

– обрання переможця добору;

– призначення на посаду особи, яка успішно пройшла добір.

Перелік вакантних адміністративних посад, на які оголошено добір відповідно до наказу Генерального прокурора від 13.07.2021 № 228

Опис обов’язків на адміністративній посаді та вимоги, які висуваються до кандидатів на вакантну посаду на вакантну посаду керівника окружної прокуратури

Опис обов’язків на адміністративній посаді та вимоги, які висуваються до кандидатів на вакантну посаду першого заступника керівника окружної прокуратури

Опис обов’язків на адміністративній посаді та вимоги, які висуваються до кандидатів на вакантну посаду заступника керівника окружної прокуратури

Опис обов’язків на адміністративній посаді та вимоги, які висуваються до кандидатів на вакантну посаду начальника відділу окружної прокуратури

Участь у доборі мають право брати особи, які відповідають вимогам, визначеним статтею 27 Закону України «Про прокуратуру», а саме:

– є громадянами України;

– мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше двох років;

– володіють державною мовою.

Згідно з частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру» не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Згідно з частиною шостою статті 39 Закону України «Про прокуратуру» не може бути призначено прокурора на адміністративну посаду, якщо він має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Приймання документів розпочинається 15.07.2021 та завершується 28.07.2021 (включно).

Особа, яка претендує на участь у доборі на зайняття адміністративної посади, подає сформований пакет документів особисто до кадрового підрозділу відповідної обласної прокуратури, а саме:

на адміністративні посади в органах прокуратури Донецької області особисто за адресою: вул.Університетська, 6, м. Маріуполь, 87500, у робочі дні з 8 год 00 хв до 17 год 00 хв;

на адміністративні посади в органах прокуратури Запорізької області особисто за адресою: вул.Матросова, 29а, м. Запоріжжя, 69057, у робочі дні з 8 год 00 хв до 17 год 00 хв;

на адміністративні посади в органах прокуратури Миколаївської області особисто за адресою: вул. Спаська, 28, м. Миколаїв, 54030, у робочі дні з 8 год 00 хв до 17 год 00 хв;

на адміністративні посади в органах прокуратури Херсонської області особисто за адресою: вул. Михайлівська, 33, м. Херсон, 73000, у робочі дні з 8 год 00 хв до 17 год 00 хв;

або шляхом надсилання засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі Комісії з добору керівного складу органів прокуратури на адресу: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011.

Особа, яка наразі обіймає посаду прокурора та претендує на участь у доборі на зайняття адміністративної посади в органах прокуратури, подає такі документи:

 1. письмову заяву про участь у доборі на зайняття вакантної (тимчасово вакантної) адміністративної посади за формою, затвердженою Комісією з добору керівного складу органів прокуратури;
 2. біографічну довідку, підписану керівником кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури;
 3. заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 4. копію рішення про успішне проходження атестації (за наявності);
 5. презентацію (документ у паперовій формі обсягом не більше 5 сторінок, підписаний особою, яка претендує на участь у доборі).

Особа, яка наразі не обіймає посаду прокурора та претендує на участь у доборі на зайняття адміністративної посади в органах прокуратури, подає такі документи:

 1. письмову заяву про участь у доборі на зайняття вакантної (тимчасово вакантної) адміністративної посади за формою, затвердженою Комісією з добору керівного складу органів прокуратури;
 2. копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 3. анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографію;
 4. копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 5. копію трудової книжки;
 6. медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (медична довідка форми № 122-2/о про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного оглядів і сертифікат форми № 140/о про проходження профілактичного наркологічного огляду);
 7. копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 8. довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
 9. письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної перевірки;
 10. копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 11. заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 12. декларацію доброчесності і родинних зв’язків;
 13. презентацію (документ у паперовій формі обсягом не більше 5 сторінок, підписаний особою, яка претендує на участь у доборі).

Особа засвідчує правильність документів, які вона надає, своїм власноручним підписом.

Форму і зміст анкети кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, письмової згоди на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора, письмової згоди на проведення спеціальної перевірки, заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, декларації доброчесності і родинних зв’язків визначено у додатках 3–7 до Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 № 11.

Особа, яка претендує на участь у доборі на зайняття адміністративної посади, може подавати інші документи, що підтверджують її стаж роботи в галузі права, в тому числі копії посадових інструкцій за попередніми місцями роботи.

Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа долучає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, поданих у паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) повинна бути збережена окремим файлом у форматі PDF. У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

Копія трудової книжки особи, яка виявила бажання стати прокурором, перед поданням до Комісії з добору керівного складу органів прокуратури повинна бути засвідчена в установленому законодавством порядку.

Якщо особа, яка претендує на участь у доборі на зайняття адміністративної посади, на момент подання документів для участі у доборі є безробітною або самозайнятою, вона подає копію трудової книжки, яку засвідчує своїм власноручним підписом.

Адреса електронної пошти: adm.dobir@gp.gov.ua