МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ