Консолідована фінансова звітність Системи прокуратури України2021 рік

 Баланс (на 1 січня 2022 року)

Звіт про фінансові результати за 2021 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік 

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік


2020 рік

Баланс (на 1 січня 2021 року)

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік 

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік


2019 рік

Баланс (на 1 січня 2020 року)

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік


2018 рік

Баланс (на 1 січня 2019 року)

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік


2017 рік

Баланс (на 1 січня 2018 року)

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік