Контраст contrast
Шрифт
Сховати налаштування hide
Долучайся до реалізації проєкту «Прокурор Громади»: оголошено набір на вакантні посади

Офіс Генерального прокурора оголошує набір на вакантні посади спеціалізованого підрозділу, який опікуватиметься реалізацією програми «Прокурор Громади».

Приймання документів розпочалося 5 жовтня та триватиме два тижні, до 19 жовтня 2023 року включно. Загалом публічний набір оголошено на пʼять посад держслужбовців. Серед доступних вакансій — посади координаторів, аналітика-соціолога та начальника відділу, обовʼязками яких буде всебічна імплементація нової інціативи, спрямованої на покращення взаємодії органів прокуратури з громадами.

Про те, який порядок проведення набору, які документи необхідні, та які вимоги до кандидатів — детальніше розповідаємо в цьому матеріалі.

В чому необхідність спеціалізованого підрозділу? Які його функції?

11 серпня Генеральний прокурор Андрій Костін підписав Концепцію проєкту «Прокурор Громади», який покликаний покращити взаємодію органів прокуратури з іншими державними органами та представниками громадянського суспільства в межах громад. Кінцевою метою ініціативи є зростання рівня безпеки в громадах і, як наслідок, покращення якості життя її мешканців.

Реалізація Концепції відбуватиметься згідно до затвердженого плану першочергових заходів, який передбачає виконання низки важливих етапів. Серед них: розробка безпекових стратегій на основі проведеного дослідження злочинності та подальше впровадження напрацьованого інструментарію в рамках пілотної частини, яку планується провести у чотирьох регіонах України.

Виконання цих завдань покладене на спеціалізований структурний підрозділ Офісу Генпрокурора, створення якого також є однією зі складових реалізації нової ініціативи.

У новоствореному підрозділі, що займатиметься координацією проєкту, передбачено пʼять посад держслужбовців. Своєю чергою, в межах цього проєкту, додаткового набору на посади прокурорів здійснюватись не буде, а для його реалізації будуть відібрані прокурори які вже працюють в прокуратурах, де стартує пілотний проєкт. Також прокурори не отримають додаткових повноважень та інструментів, а зосередяться на вдосконаленні законодавчо закріплених функцій та додатковому навчанні.

 «Прокурор Громади»: детальніше про головні аспекти реалізації проєкту

 На які посади триває набір? Які вимоги та обовʼязки?

Оголошено набір на пʼять вакантних посад спеціалізованого підрозділу. Серед них: три вакансії на посади координаторів програми, а також по одній вакансії на посади аналітика-соціолога та начальника відділу.

Профілі посад були розроблені у взаємодії з міжнародними експертами International Development Law Organization (IDLO). Нижче — короткий огляд вакантних посад з переліком основних обовʼязків та вимог. 

Координатор програми

Основна мета: Забезпечення взаємодії між усіма основними сторонами, задіяними в реалізації Концепції, вивчення та аналіз кращих світових практик аналогічних чи суміжних проєктів,, співпраця з міжнародними інституціями та громадськими організаціями, підготовка проєктів нормативних документів, супроводження діяльності прокурорів, визначених для реалізації Концепції.

Серед обовʼязків: загальна координація процесу взаємодії між прокурорами, національними та міжнародними (у тому числі неурядовими) організаціями, розробка та адаптація безпекових стратегій відповідно до кожного регіону, вивчення та імплементація міжнародного досвіду реалізації подібних проєктів, а також аналіз та опрацювання результатів реалізації програми.

Серед вимог: вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра/молодшого бакалавра («Право»/«Міжнародне право», «Публічне управління та адміністрування»), знання законодавства України, вільне володіння державною мовою та анлійською мовою на рівні не нижче B2, сильні аналітичні та комунікативні здібності. Досвід роботи не обовʼязковий.

Детальніше про вакансію та вимоги

Аналітик-соціолог

 Основна мета: Підготовка та проведення досліджень, вивчення та аналіз кращих світових практик аналогічних чи суміжних проєктів, підготовка проєктів нормативних документів, співпраця з міжнародними інституціями та громадськими організаціями, аналіз діяльності прокурорів визначених для реалізації Концепції.

Серед обовʼязків: Організація замовлення та проведення дослідження злочинності в регіонах, де реалізується програма, аналіз її результатів, збір інформації щодо показників злочинності в громадах та визначення першочергових потреб щодо безпеки в регіонах, забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та органами інших держав, комунікація з міжнародними та вітчизняними експертами.

Серед вимог: вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра/молодшого бакалавра («Право» / «Міжнародне право», «Соціологія», «Публічне управління та адміністрування»), знання законодавства України, вільне володіння державною мовою та анлійською мовою на рівні не нижче B2, сильні аналітичні та комунікативні здібності. Досвід роботи не обовʼязковий.

Детальніше про вакансію та вимоги

 Начальник відділу

Основна мета: Організація, спрямування і контроль роботи очолюваного підрозділу і підпорядкованих працівників, організація та координація роботи з реалізації програми, підготовка проєктів нормативних документів, співпраця з міжнародними інституціями та громадськими організаціями.

Серед обовʼязків: Забезпечення розробки й реалізації доктринальних документів та концепцій в рамках реалізації проєкту, організація та контроль роботи відділу, внесення пропозицій щодо підвищення його ефективності, організація та участь у підготовці керівних принципів та методологічних підходів, аналіз нормативно-правової бази та окремих планів виконання Концепції, забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та органами інших держав, комунікація з міжнародними та вітчизняними експертами.

Серед вимог: вища освіта за освітнім ступенем не нижче ступеня магістра («Право»/«Міжнародне право», «Публічне управління та адміністрування»), досвід роботи на посадах державної служби або в органах місцевого самоврядування, посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, знання законодавства України, вільне володіння державною мовою та анлійською мовою на рівні не нижче B2, сильні аналітичні, комунікативні та управлінські здібності.

Детальніше про вакансію та вимоги

Хто може взяти участь у наборі?

Участь у наборі можуть взяти громадяни України, які відповідають зазначеним вище вимогам та не підпадають під обмеження, визначені у ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну службу». Зокрема, не визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними, не мають незняту чи непогашену судимість або на яких не накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Для забезпечення виконання покладених функцій, повʼязаних з реалізацією Концепції, кандидати повинні мати належний рівень компетенції, який передбачає відповідність таким вимогам, як: якісне виконання поставлених завдань, робота з великими масивами інформації, аналітичні здібності, цифрова грамотність, ефективність міжвідомчої координації, доброчесність.

Які документи необхідні для участі у наборі? Які терміни?

Для участі у наборі необхідно надіслати наступний перелік документів: 

●    заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;

●    резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);

●    особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);

●    копія паспорта громадянина України;

●    копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

●    копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання

●    копія трудової книжки;

●    завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (за наявності);

●    підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);

●    державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).

●    мотиваційний лист з описом попереднього досвіду за відповідними вимогами до посади та пропозиціями щодо подальшої роботи відділу (за згодою);

●    презентація бачення організації та координації роботи підрозділу з реалізації програми (для кандидатів на посаду начальника відділу (за згодою);

● інші документи, які підтверджують професійні та морально-ділові якості, а також управлінсько-організаторські здібності кандидата у випадку, коли такі здібності є необхідними для виконання посадових обов’язків (за наявності).

Особи, які бажають взяти участь у наборі, подають повний пакет документів електронною поштою на електронну адресу: [email protected] або через скриньку звернень громадян в Офісі Генерального прокурора за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011.

Кожен електронний документ має бути збережено окремим файлом у форматі «pdf» чи «rtf» розміром до 10 Мб. В імені файлу зазначаються прізвище, ініціали особи, яка подає документи, назва документа (зразок: «Шевченко О.Г. Копія паспорта громадянина України»).

Відскановані копії документів повинні бути якісними, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них.

Кінцевий термін подачі документів – 19 жовтня 2023 року (23:59 за київським часом).

Як проводиться набір та які його основні етапи?

З огляду на зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», які були внесені Президентом України із підписанням Закону № 2259 – IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану.

Відтак замість конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, набір буде проведено за спрощеною тимчасовою процедурою.

Зокрема, утворено робочу групу, до складу якої увійшли по три представники від Офісу Генпрокурора та міжнародних партнерів. Дорадча група розглядатиме надані претендентами документи та обиратиме найбільш відповідних вимогам осіб для особистого спілкування (співбесіди).

Відібрані кандидати проходитимуть співбесіду з представниками робочої групи. За результатами співбесіди подається рекомендація Генеральному прокурору для призначення особи на посаду.

Фактично, весь процес набору персоналу до спеціалізованого підрозділу відбувається у чотири етапи:

1. Подання кандидатами необхідних документів.

2. Проходження співбесіди з представниками робочої групи.

3. В разі успішного проходження співбесіди — подання робочою групою рекомендації Генеральному прокурору для призначення кандидата на посаду.

4. Призначення на посаду відповідним наказом Генерального прокурора.

ГРАФІК проведення співбесід із кандидатами на заповнення вакантних посад державної служби у відділі управління та координації реалізації Концепції взаємодії органів прокуратури з громадами Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора

Куди звернутись, якщо в мене залишилися питання?

За додатковою інформацією звертайтесь електронною поштою: [email protected] або за номером телефону (044) 200 7745