Сайти

регіональних

прокуратур

 
08.02.2019

Про результати роботи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за січень 2019 року та основні напрямки діяльності

      

Головне слідче управління Генеральної прокуратури України продовжує виконувати покладені на підрозділ функції, передбачені Положенням про Головне слідче управління Генеральної прокуратури України, та вживати належних заходів щодо забезпечення ефективної роботи структурних підрозділів.

Упродовж січня 2019 року слідчими Головного слідчого управління розслідувано 395 кримінальних проваджень та завершено досудове розслідування у 13 кримінальних провадженнях. При цьому до суду направлено 5 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, 2 з яких (стосовно 3 осіб) про корупційні кримінальні правопорушення.

Так, направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника Голови правління одного з банків у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та керівника однієї з дирекцій цього ж банку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, які упродовж 2008 – 2010 років організували схемувиведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання кредиту на суму 100 млн грн з метою подальшого незаконного заволодіння зазначеними грошовими коштами.

Також направлено обвинувальний акт стосовно начальника одного з відділів Державного комітету телебачення і радіомовлення України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, та директора видавництва літературної продукції одного із суб’єктів господарювання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369-2 КК України, за фактом одержання та передачі неправомірної вигоди в сумі 57 911 гривень за незаконний вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою сприяння видавництву в одержанні державного замовлення літературної продукції у межах реалізації Міністерством культури України державної програми відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек у 2017 році.

У січні направлено до суду і обвинувальний акт за підозрою колишнього начальника одного з Департаментів Національної поліції України за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, який у період 2016-2017 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи обман, як спосіб заволодіння грошовими коштами підпорядкованих йому працівників, організував систематичний щомісячний збір належних їм грошових коштів нібито на ремонт службових приміщень, всього на загальну суму понад 100 тис грн, які в подальшому обернув на свою користь.

Окрім основної діяльності, пов’язаної із розслідуванням кримінальних проваджень, у зв’язку із початком функціонування Державного бюро розслідувань, діяльність працівників Головного управління зорієнтовано на забезпечення виконання Постанови спільної наради керівників Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань від 27.12.2018 щодо закінчення слідчими органів прокуратури здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підслідних слідчим Державного бюро розслідувань.

З цією метою на організаційно-методичний підрозділ Головного слідчого управління покладенонизкуобов’язків щодо виконання організаційних заходів, які сприятимуть забезпеченню конституційних прав громадян та юридичних осіб, попередження надходження обґрунтованих скарг та звернень громадян, юридичних осіб.

Досвід працівників цього відділу на різних напрямах роботи, у тому числі, практичний досвід роботи в умовах Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, норми якого кардинально відрізняються від положень діючого Кримінального процесуального кодексу України, а також володіння ними нормами, як матеріального, так і процесуального права, дозволяютьв період законодавчих та реорганізаційних змін вирішувати складні питання поточної роботи Головного слідчого управління в умовах сьогодення.

У першу чергу це стосується опрацювання матеріалів закритих кримінальних справ та проваджень минулих років, які розслідувалисьслідчими прокуратури, з метою вирішення проблемних питань, пов’язаних із подальшим зберіганням таких матеріалів, у тому числі речових доказів, документів та тимчасово вилученого майна, а також вилучених грошових коштів, переданих до банківських установ.

При цьому, організаційно-методичний відділ забезпечує розгляд звернень учасників кримінального процесу, державних органів та суду з питань, пов’язаних із розслідуванням кримінальних справ та проваджень минулих років, у тому числі щодо речових доказів, вилученого майна та документів тощо. За зверненнями виконавчої служби організовується робота з виконання рішень суду у кримінальних справах (провадженнях) щодо звернення арештованого майна в дохід держави.

Будучи утвореним на базі відділу криміналістики, організаційно-методичний відділ не лише залишив найкращі традиції цього підрозділу, але й в межах компетенції продовжує удосконалювати роботу слідчих та впроваджувати новації КПК України в їх практичну діяльність.
Так, вжито заходів до організації роботи на якісному та професійному рівні щодо фото-, відеофіксації слідчих та процесуальних дій. У зв’язку зі змінами законодавства розроблено методичні рекомендації щодо використання відеозапису у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень, які схваленонауково-методичною радою Генеральної прокуратури України та рекомендовано до використання.

З метою підвищення кваліфікації працівників Головного управління організаційно-методичним відділом систематично організовуютьсянавчально-методичні семінари за різними напрямами роботи. Важливе значення для практичної діяльності слідчих мав проведений у жовтні минулого рокунавчально-методичний семінар з використання правових висновків Верховного Суду та рішень Європейського суду з прав людини та врахування їх при прийнятті рішень під час досудового розслідування.

Також організаційно-методичним відділом постійно здійснюється аналітична робота, що передбачає аналіз вимог законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, узагальнення окремих аспектів діяльності тощо.

Загалом минулого року прокурорамицього відділу розглянуто 3 086 документів, за результатами чого підготовлено понад 1075 вихідних документів.

У зв’язку із необхідністю ведення інформаційно-аналітичної роботи та сприяння слідчим у розслідуванні кримінальних проваджень, організаційно-методичний відділ має доступ до низки державних реєстрів та баз даних.На виконання запитів слідчих та прокурорів у межах розслідування кримінальних проваджень, працівниками підрозділу лише у 2018 році видано майже 19 тисяч інформаційних та інформаційно-аналітичних довідок.

Надалі проводиться робота щодо розширення переліку баз даних правоохоронних та державних органів, до яких співробітники підрозділу мають доступ, з урахуванням можливості їх використання в інтересах досудового розслідування.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури продовжують вживатися заходи для забезпечення ефективного та об’єктивного розслідування злочинів в розумні строки, продуктивного виконання усіма підрозділами своїх повноважень.


Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

кількість переглядів: 347