Сайти

регіональних

прокуратур

 
06.11.2018

Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури оцінено стан виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Генеральної прокуратури України на 2018 рік

      

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційної програми Генеральної прокуратури України на 2018 рік, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 28.02.2018 № 36, погодженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.04.2018 № 167, Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури проведена оцінка результатів виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою.

Згаданою програмою визначено засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням на рік, заходи з їх реалізації. Комісією вивчено стан їхнього виконання у ІІІ кварталі 2018 року.

Зокрема, Генеральною прокуратурою України вжито заходів щодо удосконалення процесу добору, навчання та виховання кадрів, захисту працівників прокуратури, забезпечення якісного нормативного регулювання діяльності органів прокуратури на основних напрямах прокурорсько-слідчої діяльності.

Проведеною Комісією оцінкою та моніторингом стану виконання 42 заходів, передбачених додатком, встановлено, що упродовж 9 місяців 2018 року (з урахуванням оцінки у ІІ півріччі 2018 року):

- виконано – 22 заходи, або 52 %;
- перебувають на стадії виконання – 20, або 48 %.

Вжиті заходи здатні сприяти досягненню основної мети розробки антикорупційної програми відомства – створення додаткових запобіжників вчиненню працівниками органів прокуратури корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень.


Комісія з оцінки корупційних
ризиків у діяльності органів прокуратури

кількість переглядів: 1106