Сайти

регіональних

прокуратур

 
12.10.2018

Інформація про виконання заходів, передбачених Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік, затвердженою Указом Президента України

           

Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік, затвердженою Указом Президента України від 28 березня 2018 року (далі – Програма), а також Додатком 1 до неї передбачено, що головною метою реформування прокуратури є удосконалення організації та діяльності прокуратури України з метою імплементації європейських стандартів, підвищення ефективності демократичного цивільного контролю над діяльністю органів прокуратури, забезпечення відкритості та прозорості в їх діяльності.

В якості середньострокових цілей програми наводяться збалансування системи прокуратури, оптимізація складу її компонентів відповідно до покладених завдань; удосконалення кадрової політики, системи підготовки кваліфікованих фахівців; запобігання зовнішньому втручанню у діяльність органів прокуратури.

Пріоритетними завданнями на поточний рік для органів прокуратури визначено удосконалення законодавства України в частині забезпечення виконання функцій прокуратури з урахуванням реформування системи правосуддя; запровадження електронного документообігу в органах прокуратури.

Генеральною прокуратурою України продовжується системна робота щодо удосконалення кадрової політики та системи підготовки кваліфікованих фахівців в органах прокуратури.

Так, у зв’язку із набранням чинності положеннями Закону України «Про прокуратуру» щодо діяльності органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі - Комісія), запроваджено принципово новий порядок призначення, переведення та звільнення прокурорів, у тому числі на адміністративні посади.

Добір на вакантні і тимчасово вакантні посади прокурорів у місцевих прокуратурах та на посади прокурорів в органах прокуратури вищого рівня здійснюється виключно Комісією на конкурсних засадах за результатами кваліфікаційного іспиту, співбесіди та успішного проходження спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури України.

Так, у 2018 році після спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним законодавством, розпочато спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України осіб, які пройшли відбір на посаду прокурора місцевої прокуратури на нових конкурсних засадах.

Разом з тим, 14 червня 2018 року Комісією прийнято рішення про оголошення наступного добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури у кількості 350 осіб, а 6 вересня 2018 року рішенням Комісії допущено до складання кваліфікаційного іспиту 526 осіб.

Також Комісією проведено декілька етапів конкурсного добору на зайняття вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів у Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах. Минулого та поточного року оголошено конкурси для зайняття 31 посади у Генеральній прокуратурі України та 191 посади в регіональних прокуратурах. За їх результатами Комісією внесено подання про призначення 25 кандидатів на посади в Генеральній прокуратурі України та 92 кандидатів - до регіональних прокуратур.

З часу набрання чинності відповідних положень Закону України «Про прокуратуру» Генеральним прокурором за рекомендаціями Ради прокурорів України призначено 5 прокурорів областей, 24 заступника прокурорів областей та 41 керівника місцевих прокуратур. Одночасно, за рекомендаціями Ради прокурорів України звільнено 3 прокурорів областей, 9 заступників прокурорів областей та 27 керівників місцевих прокуратур.

Також триває робота над удосконаленням законодавства в частині забезпечення виконання функцій прокуратури з урахуванням реформування системи правосуддя. В рамках діяльності робочої групи щодо напрацювання системних змін до Кримінального процесуального кодексу України, на базі розробленого Генеральною прокуратурою України спільно з Міністерством внутрішніх справ та профільним Комітетом Верховної Ради України проекту, підготовлено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Наразі цей законопроект готується до ІІ читання.

Окрім того, повідомляємо, що у Генеральній прокуратурі України триває дослідна експлуатація інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України». З липня 2018 року в указаній системі забезпечується реєстрація як внутрішніх документів, так і вхідної та вихідної кореспонденції.

Генеральна прокуратура України і надалі інформуватиме про хід та результати виконання заходів, передбачених Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік, затвердженою Указом Президента України.

Посилання на інформацію про виконання заходів, передбачених Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік, затвердженою Указом Президента України, у ІІ кварталі 2018 року: www.gp.gov.ua/ua/news.html


Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України
кількість переглядів: 1394