Комісією з добору керівного складу органів прокуратури відібрано кандидатів на зайняття адміністративних посад в окружних прокуратурах Донецької, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей та затверджено графік виконання практичного завдання кандидатами, які не обіймають посади прокурора

 
 
Комісією з добору керівного складу органів прокуратури відповідно до пунктів 21, 22 Положення про Комісію з добору керівного складу органів прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора від 31.05.2021 №168, за результатами перевірки поданих кандидатами на зайняття вакантних адміністративних посад в окружних прокуратурах документів та оцінювання презентацій затверджено список кандидатів на зайняття вакантних адміністративних посад в окружних прокуратурах Донецької, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей.
 
Згідно з пунктом 22 вказаного Положення кандидати, які не обіймають посади прокурора на момент оголошення добору на зайняття вакантної адміністративної посади, виконують практичне завдання з метою встановлення рівня володіння практичними уміннями та навичками.

Практичне завдання виконується письмово на аркуші паперу з відміткою Комісії упродовж 45 хвилин. При його виконанні дозволяється користуватися особистими паперовими текстами відповідних законодавчих актів без рукописних поміток.

Для вирішення практичних завдань можуть бути використані зокрема: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.1997 №475/97-ВР; Виборчий, Земельний, Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Кримінально - виконавчий  кодекси України, Кодекс України про надра, Закони України «Про прокуратуру», «Про запобігання корупції», «Про виконавче провадження», «Про державний реєстр виборців», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5, Інструкція про порядок проведення службових розслідувань стосовно прокурорів, затверджена наказом Генерального прокурора від 16.06.2021 №202, наказ Генерального прокурора від 21.08.2020 №389 «Про організацію діяльності прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді», інші нормативно-правові акти.
 

кількість переглядів: 1115