Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Генеральної прокуратури України за 2014 рік

02.03.2015
 
 
Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету 
Генеральної прокуратури України
за 2014 рік
 
Головна мета та завдання за бюджетними програмами:
Мета діяльності (місія) головного розпорядника: фінансове забезпечення здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури.

КПКВ 0901010 "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури"
Завдання: 1) утримання штатної чисельності та матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури; 2) підготовка кваліфікованих кадрів Національною академією прокуратури України.
               
              /в тис. грн./ 
КПКВ  / КЕКВ  КФКВ  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на
2014 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2014 рік
план на
2014 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2014 рік
план на
2014 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2014 рік
1 2 3 4 5 6 7 8
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
в т.ч.
2 994 873,5 2 783 214,9 28 808,1 27 381,7 3 023 681,6 2 810 596,6
2110   1 920 062,2 1 920 062,0     1 920 062,2 1 920 062,0
2120   663 413,3 663 413,3     663 413,3 663 413,3
2210   63 883,2 46 401,1 1 572,6 1 361,5 65 455,8 47 762,6
2220   459,9 459,9     459,9 459,9
2230   124,9 124,9     124,9 124,9
2240   253 123,4 62 154,5 3 154,4 2 231,8 256 277,8 64 386,3
2250   10 535,1 9 153,7 0,6 0,6 10 535,7 9 154,3
2270   75 957,8 74 133,6     75 957,8 74 133,6
2282   41,7 39,9 0,7 0,7 42,4 40,6
2630   47,9 47,9     47,9 47,9
2720   6 700,0 6 700,0     6 700,0 6 700,0
2730   388,1 388,1     388,1 388,1
2800   136,0 136,0 319,5 247,9 455,5 383,9
3110       2 094,7 1 907,9 2 094,7 1 907,9
3122       13 245,0 13 245,0 13 245,0 13 245,0
3132       50,0 15,7 50,0 15,7
3142       600,0 600,0 600,0 600,0
3160       7 770,6 7 770,6 7 770,6 7 770,6
в т.ч. за бюджетними програмами:            
0901010 
Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури   
.0360 2 994 873,5 2 783 214,9 28 808,1 27 381,7 3 023 681,6 2 810 596,6
2110   1 920 062,2 1 920 062,0     1 920 062,2 1 920 062,0
2120   663 413,3 663 413,3     663 413,3 663 413,3
2210   63 883,2 46 401,1 1 572,6 1 361,5 65 455,8 47 762,6
2220   459,9 459,9     459,9 459,9
2230   124,9 124,9     124,9 124,9
2240   253 123,4 62 154,5 3 154,4 2 231,8 256 277,8 64 386,3
2250   10 535,1 9 153,7 0,6 0,6 10 535,7 9 154,3
2270   75 957,8 74 133,6     75 957,8 74 133,6
2282   41,7 39,9 0,7 0,7 42,4 40,6
2630   47,9 47,9     47,9 47,9
2720   6 700,0 6 700,0     6 700,0 6 700,0
2730   388,1 388,1     388,1 388,1
2800   136,0 136,0 319,5 247,9 455,5 383,9
3110       2 094,7 1 907,9 2 094,7 1 907,9
3122       13 245,0 13 245,0 13 245,0 13 245,0
3132       50,0 15,7 50,0 15,7
3142       600,0 600,0 600,0 600,0
3160       7 770,6 7 770,6 7 770,6 7 770,6

кількість переглядів: 2276