ЗВІТ про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік станом на 01 січня 2008 року

31.03.2008
 
 
 
Код програмної класифікації видатків 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницікі функції в суді"
            грн./
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено Фактично
використано
Затверджено Фактично
використано
1
2
3
4
5
6
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 766594900 766364073,40 30962624,31 30244241,71
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 766594900 766364073,40 х х
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету  х х х 30962624,31 30244241,71
ВИДАТКИ    - усього х 766594900 766364073,40 30962624,31 30244241,71
                               Поточні видатки 1000 736694080 736463296,98 11515507,15 10981136,50
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 491195300 491195270,35 1400,00 1306,80
          Заробітна плата 1111 491195300 491195270,35 1400,00 1306,80
          Грошове утримання військовослужбовців 1112        
Нарахування на заробітну плату 1120 166039654 166038900,14 500,00 473,10
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 58051901 58012438,22 11451116,37 10916967,33
          Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  1131 7600900 7600897,75 3990273,90 3618863,86
          Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132 175000 175000,00    
          Продукти харчування 1133 3000 3000,00    
          М'який інвентар та обмундирування 1134 8572101 8572051,58 98838,68 98306,25
          Оплата транспортних послуг та утримання
          транспортних засобів
1135 9399000 9398457,75 4364602,19 4265187,47
          Оренда  1136 527600 488849,78 4701,00 4693,10
          Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
          технічне обслуговування обладнання 
1137 6328800 6328794,32 1822976,05 1798995,93
          Послуги зв'язку 1138 17114500 17114499,93 241791,84 232581,53
          Оплата інших послуг та інші видатки 1139 8331000 8330887,11 927932,71 898339,19
Видатки на відрядження 1140 4882200 4816200,00    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 16329419 16205125,16 32990,78 32889,27
          Оплата теплопостачання 1161 7231700 7126612,12    
          Оплата водопостачання і водовідведення 1162 804412 796574,97    
          Оплата електроенергії  1163 5281012 5281008,94 29681,00 29580,40
          Оплата природного газу 1164 2341663 2330625,21 1949,00 1948,09
          Оплата інших комунальних послуг  1165 465634 465306,12 160,78 160,78
          Оплата інших енергоносіїв 1166 204998 204997,80 1200,00 1200,00
Дослідження і розробки, видатки державного
(регіонального) значення
1170 108180 108180,00 29500,00 29500,00
          Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм
1171 99180 99180,00    
          Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
1172 9000 9000,00 29500,00 29500,00
Субсидії і поточні трансферти 1300 87426 87183,11 0,00 0,00
Поточні трансферти населенню 1340 38061 38060,40 0,00 0,00
          Виплата пенсій і допомоги 1341        
          Стипендії 1342        
          Інші поточні трансферти населенню 1343 38061 38060,40    
Поточні трансферти за кордон  1350 49365 49122,71    
                                    Капітальні видатки 2000 29900820 29900776,42 19447117,16 19263105,21
Придбання основного капіталу 2100 29400820 29400776,42 18660064,16 18476052,21
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 20420000 20419956,42 11122590,14 10938990,14
Капітальне будівництво (придбання) 2120 0 0,00 1827377,00 1827377,00
         Будівництво (придбання) житла 2121     1742000,00 1742000,00
         Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 2122     85377,00 85377,00
         Інше будівництво (придбання) 2123        
Капітальний ремонт 2130     455359,00 454947,09
         Капітальний ремонт житлового фонду 2131        
         Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 2132     424959,00 424955,09
         Капітальний ремонт інших об'єктів 2133     30400,00 29992,00
Реконструкція та реставрація 2140 8980820 8980820,00 5254738,02 5254737,98
         Реконструкція житлового фонду 2141        
         Реконструкція адміністративних об"єктів 2142 8980820 8980820,00 5254738,02 5254737,98
         Реконструкція інших об"єктів 2143        
         Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури 2144        
Створення державних запасів і резервів 2200        
Придбання землі і нематеріальних активів 2300 500000 500000,00 787053,00 787053,00
           
           
           
Керівник              О.І. Шинальський  
         (підпис)                                   (ініціали і прізвище)  
           
Головний бухгалтер              Л.В. Єрхова  
(начальник планово-фінансового відділу)        (підпис)                                   (ініціали і прізвище)  
           
           
           
           
           
 
 
Код програмної класифікації видатків 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією Прокуратури України""
          /в грн./
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено Фактично
використано
Затверджено Фактично
використано
1
2
3
4
5
6
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 32242700,0 32236352,72 521755,12 521755,12
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 32242700,0 32236352,72 х х
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету  х х х 521755,12 521755,12
ВИДАТКИ    - усього х 32242700,0 32236352,72 521755,12 521755,12
                               Поточні видатки 1000 12205200,0 12199669,23 297546,43 297546,43
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 7151100,0 7151100,00    
          Заробітна плата 1111 7151100,0 7151100,00    
          Грошове утримання військовослужбовців 1112        
Нарахування на заробітну плату 1120 2220700,0 2220700,00    
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 2192700,0 2192700,00 293046,43 293046,43
          Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  1131 491140,0 491140,00 81125,00 81125,00
          Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132 3000,0 3000,00    
          Продукти харчування 1133        
          М'який інвентар та обмундирування 1134 50000,0 50000,00    
          Оплата транспортних послуг та утримання
          транспортних засобів
1135 75000,0 75000,00 15166,96 15166,96
          Оренда  1136 1260,0 1260,00 1080,00 1080,00
          Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
          технічне обслуговування обладнання 
1137 1233300,0 1233300,00 200,00 200,00
          Послуги зв'язку 1138 65000,0 65000,00 5400,00 5400,00
          Оплата інших послуг та інші видатки 1139 274000,0 274000,00 190074,47 190074,47
Видатки на відрядження 1140 25000,0 19469,23    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 419000,0 419000,00    
          Оплата теплопостачання 1161 227000,0 227000,00    
          Оплата водопостачання і водовідведення 1162 72000,0 72000,00    
          Оплата електроенергії  1163 102000,0 102000,00    
          Оплата природного газу 1164        
          Оплата інших комунальних послуг  1165 18000,0 18000,00    
          Оплата інших енергоносіїв 1166        
Дослідження і розробки, видатки державного
(регіонального) значення
1170 0,0 0,00 4500,00 4500,00
          Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм
1171        
          Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
1172     4500,00 4500,00
Субсидії і поточні трансферти 1300 196700,0 196700,00    
Поточні трансферти населенню 1340 196700,0 196700,00    
          Виплата пенсій і допомоги 1341        
          Стипендії 1342 196700,0 196700,00    
          Інші поточні трансферти населенню 1343        
Поточні трансферти за кордон  1350        
                                    Капітальні видатки 2000 20037500,0 20036683,49 224208,69 224208,69
Придбання основного капіталу 2100 20036500,0 20035687,49 224208,69 224208,69
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 2036500,0 2036500,00 224208,69 224208,69
Капітальне будівництво (придбання) 2120 18000000,0 17999187,49    
         Будівництво (придбання) житла 2121 18000000,0 17999187,49    
         Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 2122        
         Інше будівництво (придбання) 2123        
Капітальний ремонт 2130        
         Капітальний ремонт житлового фонду 2131        
         Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 2132        
         Капітальний ремонт інших об'єктів 2133        
Реконструкція та реставрація 2140 0,0 0,00    
         Реконструкція житлового фонду 2141        
         Реконструкція адміністративних об"єктів 2142        
         Реконструкція інших об"єктів 2143        
         Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури 2144        
Створення державних запасів і резервів 2200        
Придбання землі і нематеріальних активів 2300 1000,0 996,00    
           
           
           
Керівник              О.І. Шинальський  
         (підпис)                                   (ініціали і прізвище)  
           
Головний бухгалтер              Л.В. Єрхова  
(начальник планово-фінансового відділу)        (підпис)                                   (ініціали і прізвище)  
           
           
           
           
 
Розшифрування
витрат  за статтями економічної класифікації видатків сума яких перевищують
 5 млн.гривень
      в грн.  
  КЕКВ 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"  
  Загальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    7600900,00 7600897,75  
         
  КЕКВ 1134 "М"який інвентар та обмундирування"  
  Загальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    8572101,00 8572051,58  
         
  КЕКВ 1135 "Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів"  
  Загальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    9399000,00 9398457,75  
         
  КЕКВ 1137 "Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне
 обслуговування обладнання"
 
  Загальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    6328800,00 6328794,32  
         
  КЕКВ 1138 " Послуги зв"язку"  
  Загальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    17114500,00 17114499,93  
         
  КЕКВ 1139 " Оплата інших послуг та інші видатки"  
  Загальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    8331000,00 8330887,11  
         
  КЕКВ 2110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"  
  Загальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    20420000,00 20419956,42  
         
  КЕКВ 2142 " Реконструкція адміністративних обєктів"  
  Загальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    8980820,00 8980820,00  
         
  КЕКВ 2121 " Будівництво(придбання) житла"  
  Загальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією Прокуратури України"  
    18000000,00 17999187,49  
         
  КЕКВ 2110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"  
  Спеціальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    11122590,14 10938990,14  
         
  КЕКВ 2142 " Реконструкція адміністративних обєктів"  
  Спеціальний фонд Затверджено Використано  
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".  
    5254738,02 5254737,98  
         
         
  Керівник            О.І. Шинальський
                                                                                               (підпис)                                              (ініціали і прізвище)  
         
  Головний бухгалтер            Л.В. Єрхова  
    (підпис)           (ініціали і прізвище)  
         
         
         

кількість переглядів: 1995