Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Генеральної прокуратури України за 2013 рік

27.02.2014
 
Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету 
Генеральної прокуратури України
за 2013 рік
 
Головна мета та завдання за бюджетними програмами:
Мета діяльності (місія) головного розпорядника: фінансове забезпечення здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури.

КПКВ 0901010 "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури"
Завдання: 1) утримання штатної чисельності та матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури; 2) підготовка кваліфікованих кадрів Національною академією прокуратури України.
 
              /в тис. грн./ 
КПКВ  / КЕКВ  КФКВ  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на
2013 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2013 рік
план на
2013 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2013 рік
план на
2013 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2013 рік
1 2 3 4 5 6 7 8
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
в т.ч.
3 200 529,2 3 200 528,6 150 316,7 150 024,1 3 214 432,4 3 214 189,5
2110   2 055 174,5 2 055 174,5     2 055 174,5 2 055 174,5
2120   713 388,0 713 388,0     713 388,0 713 388,0
2210   91 868,9 91 868,9 1 447,7 1 424,0 93 316,6 93 292,9
2220   451,0 451,0     451,0 451,0
2230   58,2 58,2     58,2 58,2
2240   230 918,7 230 918,6 1 149,1 991,6 232 067,8 231 910,2
2250   8 900,0 8 900,0 0,4 0,4 8 900,4 8 900,4
2270   77 012,2 77 011,7     77 012,2 77 011,7
2282   90,1 90,1     90,1 90,1
2630   32,6 32,6     32,6 32,6
2720   4 470,0 4 470,0     4 470,0 4 470,0
2730   169,9 169,9     169,9 169,9
2800   695,1 695,1 140,5 134,3 835,6 829,4
3110   17 300,0 17 300,0 11 165,5 11 110,6 28 465,5 28 410,6
3122       131 026,5 131 026,5 131 026,5 131 026,5
3132       2 009,7 1 959,4 2 009,7 1 959,4
3142       1 513,0 1 513,0 1 513,0 1 513,0
3160       1 864,3 1 864,3 1 864,3 1 864,3
в т.ч. за бюджетними програмами:            
0901010 
Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури   
.0360 3 200 529,2 3 200 528,6 150 316,7 150 024,1 3 214 432,4 3 214 189,5
2110   2 055 174,5 2 055 174,5     2 055 174,5 2 055 174,5
2120   713 388,0 713 388,0     713 388,0 713 388,0
2210   91 868,9 91 868,9 1 447,7 1 424,0 93 316,6 93 292,9
2220   451,0 451,0     451,0 451,0
2230   58,2 58,2     58,2 58,2
2240   230 918,7 230 918,6 1 149,1 991,6 232 067,8 231 910,2
2250   8 900,0 8 900,0 0,4 0,4 8 900,4 8 900,4
2270   77 012,2 77 011,7     77 012,2 77 011,7
2282   90,1 90,1     90,1 90,1
2630   32,6 32,6     32,6 32,6
2720   4 470,0 4 470,0     4 470,0 4 470,0
2730   169,9 169,9     169,9 169,9
2800   695,1 695,1 140,5 134,3 835,6 829,4
3110   17 300,0 17 300,0 11 165,5 11 110,6 28 465,5 28 410,6
3122       131 026,5 131 026,5 131 026,5 131 026,5
3132       2 009,7 1 959,4 2 009,7 1 959,4
3142       1 513,0 1 513,0 1 513,0 1 513,0
3160       1 864,3 1 864,3 1 864,3 1 864,3

кількість переглядів: 3984