Структура та обсяг бюджетних коштів органів прокуратури на 2012 рік (частина 3)

03.02.2012
                             
  КОШТОРИС  ДОХОДІВ  І  ВИДАТКІВ  на  2012 рік                    
                             
                             
                Затверджений в сумі Двадцять вісім мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок       28,624,000.00
                             
вид бюджету державний                        
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету   по КПК 901020                    
                             
Прокуратура України 90                          
код та назва відомчої класифікації                            
                         
                         
                        в гривнях
ПОКАЗНИКИ КЕКВ Загальний По місяцях
    фонд I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всього видатки   28 624 000,00 4 008 800,00 2 470 900,00 2 080 400,00 2 184 200,00 2 300 900,00 2 354 700,00 2 790 300,00 1 869 700,00 2 276 200,00 2 255 900,00 2 198 700,00 1 833 300,00
Поточнi видатки 1000 28 124 000,00 4 008 800,00 2 470 900,00 2 080 400,00 2 184 200,00 2 100 900,00 2 054 700,00 2 790 300,00 1 869 700,00 2 276 200,00 2 255 900,00 2 198 700,00 1 833 300,00
Оплата працi працівників бюджетних установ 1110 15 655 300,00 2 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 150 000,00 1 100 000,00 1 005 300,00
   Заробiтна плата 1111 15 655 300,00 2 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 150 000,00 1 100 000,00 1 005 300,00
Нарахування на заробiтну плату 1120 5 600 000,00 900 000,00 435 600,00 435 600,00 435 600,00 435 600,00 435 600,00 469 600,00 435 600,00 435 600,00 417 400,00 399 200,00 364 600,00
Придбання товарів і послуг 1130 2 159 200,00 166 300,00 387 300,00 146 000,00 249 600,00 165 300,00 164 100,00 395 200,00 148 400,00 138 000,00 65 500,00 68 000,00 65 500,00
   Предмети, матерiали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 1131 682 000,00 58 300,00 72 800,00 88 900,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
   Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 1132 25 000,00 1 600,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Продукти харчування 1133 25 000,00 0,00 4 500,00 2 000,00 2 100,00 2 300,00 2 100,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
   Оплата послуг (крім комунальних) 1134 1 313 200,00 103 400,00 300 000,00 46 600,00 150 000,00 80 000,00 80 000,00 312 700,00 50 000,00 55 500,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
   Інші видатки 1135 114 000,00 3 000,00 10 000,00 8 500,00 15 500,00 11 000,00 10 000,00 8 500,00 11 000,00 8 500,00 8 500,00 11 000,00 8 500,00
Видатки на вiдрядження 1140 17 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 0,00 2 000,00 3 000,00 1 500,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 1160 1 692 000,00 141 000,00 145 000,00 125 800,00 129 000,00 129 000,00 84 000,00 84 000,00 85 700,00 99 000,00 220 000,00 230 000,00 219 500,00
   Оплата теплопостачання 1161 1 050 000,00 89 600,00 100 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 44 000,00 165 000,00 171 400,00 165 000,00
   Оплата водопостачання i водовiдведення 1162 95 000,00 10 000,00 0,00 3 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
   Оплата електроенергiї 1163 486 300,00 36 400,00 40 000,00 42 300,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00 44 100,00 40 000,00
   Оплата iнших комунальних послуг 1165 60 700,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 700,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Субсидiї i поточнi трансферти 1300 3 000 000,00 300 000,00 300 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 340 000,00 0,00 401 600,00 400 000,00 400 000,00 178 400,00
Поточнi трансферти населенню 1340 3 000 000,00 300 000,00 300 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 340 000,00 0,00 401 600,00 400 000,00 400 000,00 178 400,00
   Стипендiї 1342 2 998 400,00 300 000,00 300 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 340 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 178 400,00
   Інші  поточні  трансферти населенню 1343 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00
Капiтальнi видатки 2000 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капiталу 2100 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 2110 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  5000 2 626 700,00 166 200,00 385 800,00 147 000,00 237 500,00 364 000,00 463 000,00 394 700,00 133 000,00 138 000,00 66 500,00 67 500,00 63 500,00
                         

кількість переглядів: 76814