Підведено підсумки роботи органів прокуратури по виконанню вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

19.01.2012

         Забезпечення права на доступ до публічної інформації є однією з найважливіших гарантій становлення будь-якого демократичного суспільства.
         Право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим статтею 34 Конституції України.
         Приймаючи до уваги викладене, а також з набранням 9 травня 2011 року чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації», органи прокуратури належно відносяться до його виконання.
         Так, за 2011 рік (з часу набрання чинності Закону), до Генеральної прокуратури України надійшло 542 запити на інформацію. З них розглянуто 443 запити, ще 90 запитів направлено належним розпорядникам запитуваної інформації, з яких 63 – підпорядкованим прокурорам.
         За результатами розгляду Генеральною прокуратурою України надано інформацію на 188 запитів. Лише на 13 запитів у наданні інформації відмовлено, оскільки запитувана інформація відноситься до категорії з обмеженим доступом. Відмови у задоволенні запитів становлять лише 2,4 відсотка від загальної кількості запитів, скерованих до центрального апарату. Загалом по органах прокуратури України цей показник становить 5,4 відсотка.
         Водночас, слід відмітити, що оскільки Закон України «Про доступ до публічної інформації» є новацією вітчизняного законодавства, не всі запитувачі інформації розуміють сферу його застосування. Як наслідок, мають місце численні випадки звернень громадян із посиланням на Закон, у яких відсутні клопотання про надання саме публічної інформації.
         Ставлячись із розумінням до такої ситуації, працівники прокуратури в кожному конкретному випадку роз’яснюють запитувачу межі дії Закону та шляхи вирішення поставлених у зверненнях питань. Так, за звітний період центральним апаратом надано 242 таких роз’яснення.
         З цією ж метою у минулому році опубліковано статті у журналі «Вісник прокуратури» та газеті «Юридичний вісник України».
         Загалом органами прокуратури України за вказаний період розглянуто 2246 запитів, а 426 направлено належним розпорядникам інформації, з яких 230 – в інші відомства.
         Із загального числа розглянутих, надано інформацію на 1263 запити, у 143 випадках відмовлено у наданні інформації у зв’язку з віднесенням її до категорії з обмеженим доступом. За наслідками розгляду 835 запитів надано роз’яснення.
         Яку інформацію найчастіше бажають отримати запитувачі? Із загальної кількості запитів, органами прокуратури розглянуто 667 запитів з питань правозахисної діяльності, 391 запит - з питань досудового слідства.
         Окрім неухильного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», як розпорядником публічної інформації, органами прокуратури проводяться перевірки додержання його вимог іншими суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації.
         За результатами перевірок розглянуто 2122 подання і приписи прокурора про усунення порушень цього Закону, задоволено 111 протестів. За наслідками розгляду вказаних документів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 325 посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, з яких 43 посадових особи органів державного контролю.
         Крім того, за результатами перевірок прокурорами складено 95 протоколів про порушення провадження про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію). За наслідками розгляду протоколів на даний час судом притягнуто до адміністративної відповідальності 71 особу.
         Прокурорами і надалі буде приділятися належна увага виконанню вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кількість переглядів: 179