Сайти

регіональних

прокуратур

 

Відповідно до вимог ст.16 Закону України "Про звернення громадян" скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі.

Регламентом Генеральної прокуратури України передбачено, що звернення громадян та посадових осіб щодо порушень законів, які надійшли до Генеральної прокуратури України вперше і по них не приймались рішення прокурорами обласного рівня, розглядаються в управліннях (відділах) Генеральної прокуратури і можуть направлятись у відповідні прокуратури областей.

Враховуючи це, Генеральна прокуратура України рекомендує громадянам та керівникам юридичних осіб з первинними зверненнями звертатись безпосередньо до районних, міських та обласних прокуратури для вирішення їх по суті. У разі, якщо заявник вважає, що його звернення не знайшло свого вирішення вказаними прокуратурами, то відповідно до вказаних законодавчих та нормативних актів він має право оскаржити рішення керівників цих прокуратур до Генеральної прокуратури України чи безпосередньо до суду.

Звертаючись із письмовою заявою до Генеральної прокуратури України, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян".

Зокрема, обов'язково необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги.


І Н С Т Р У К Ц І Я про порядок розгляду  звернень та особистого прийому в органах прокуратури України