Сайти

регіональних

прокуратур

 
17.03.2016

Генпрокуратура неодноразово зверталась до Уряду у зв’язку із неналежними рівнем заробітної плати працівників прокуратури, низький розмір якої не дозволяє їм належно виконувати свої обов’язки

    

З огляду на негативну ситуацію, яка склалася у зв'язку із неналежним рівнем заробітної плати працівників прокуратури, керівництво Генеральної прокуратури України неодноразово зверталося до Прем’єр-міністра України А. Яценюка із вказаного питання.

25 грудня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Передбачена сума бюджету прокуратури на 2016 рік становить лише 31,6% від необхідних потреб. Незважаючи на наявні домовленості щодо забезпечення належного рівня фінансування органів прокуратури в цілому та збільшення фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зокрема, на жаль, цього так і не було зроблено.

В той же час виділення фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в окрему програму фактично відбулося лише за рахунок зменшення коштів, виділених на бюджет органів прокуратури в цілому.

За наведених обставин у 2016 році прокурори місцевих і регіональних прокуратур порівняно із суддями місцевих та апеляційних судів, поліцейськими на місцях, детективами Національного антикорупційного бюро України були поставлені у нерівні умови в частині матеріального та фінансового становища та отримують найменший розмір місячної заробітної плати.

Так, місячна заробітна плата рядового прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2016 році становить 60-70 тис. грн., в той час як у прокурорів регіональних, місцевих прокуратур - 6-8 тис. грн. та 5-7 тис. грн. відповідно.

Вказане стало можливим внаслідок того, що заробітна плата прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виплачується у повному обсязі відповідно до вимог нового Закону України «Про прокуратуру», а іншим - у порядку та на умовах, визначених Урядом, незважаючи на вимоги ст. 81 цього Закону.

Зазначене не лише нівелює взяті Україною зобов'язання щодо забезпечення незалежності прокурора, передусім у матеріальному та соціальному плані, але й унеможливлює виконання ним конституційних функцій.

Про необ'єктивність при формуванні бюджетного ресурсу органів прокуратури та фактичний зрив у такий спосіб триваючих у прокуратурі реформ було повідомлено Президента України Петра Порошенка.

Проте, листи Генеральної прокуратури України, направлені Прем’єр-міністру України А. Яценюку 28.12.2015, 10.02.2016 та 26.02.2016 року, в яких порушувалося питання недостатності фінансового забезпечення органів прокуратури та неспівмірності оплати праці працівників правоохоронних органів із наведенням відповідних прикладів та розрахунків, на жаль, залишені без реагування.

Більше того, негативна тенденція, пов’язана із дискримінацією оплати праці співробітників органів прокуратури, лише поглибилася.

Зокрема, заробітна плата прокурора місцевої прокуратури у січні 2016 року становила від 4,4 до 5,4 тис. гри. залежно від стажу роботи в органах прокуратури. Водночас грошове забезпечення відповідної категорії працівників Національної поліції становить під 8,1 до 9,8 тис. грн., що вдвічі перевищує оплату праці прокурора місцевої прокуратури.

Така несправедливість у підходах до оплати праці та небажання Уряду її усунути викликає невдоволення співробітників, що призводить до відтоку високопрофесійних кадрів із системи органів прокуратури. На цей час з прокуратур районного рівня звільнені за власним бажанням понад 70 осіб, які попередньо успішно пройшли конкурсний відбір. При цьому слід враховувати, що на сьогодні в органах прокуратури вакантними є 476 посад. Якщо такий процес буде тривати і надалі, це може паралізувати роботу місцевих прокуратур, а відповідно і всієї системи правоохоронних органів.

Також Генеральний прокурор України В. Шокін неодноразово звертався із пропозицією підтримати підготовлений і направлений проект постанови Уряду «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури», а також у найкоротший строк забезпечити достатній обсяг фінансування органів прокуратури, у тому числі заробітної плати працівників прокуратури.

Окрім того, вкрай небезпечною та безвідповідальною є позиція Кабінету Міністрів України в частині формування видатків органів прокуратури на сплату судового збору. Попри об'єктивно необхідну суму у бюджеті виділено лише суму, меншу ніж у чотири рази.

Прокуратура України неодноразово звертала увагу на недопустимості недофінансування зазначених видатків, оскільки йдеться про представництво прокуратурою інтересів держави в суді. Брак коштів у даному випадку може стати на заваді представництву таких інтересів і, як наслідок, призведе до можливого їх порушення.

При цьому варто звернути увагу, що торік судами задоволено вимоги прокурорів у 18 939 позовах на загальну суму 9 млрд. 823 млн. грн. (у тому числі у порядку кримінального судочинства майже 43 млн. грн.). Добровільно відшкодовано відповідачами за закритими справами 543 мли. грн. Передано на примусове виконання судові рішення на загальну суму 5 млрд. 425 млн. грн., у тому числі щодо стягнень у бюджетній сфері на 252 млн. грн. Повернуто та попереджено незаконне надання майже 60,3 тис. га земель.

Шляхом оскарження незаконних судових рішень та вступу у справи прокурорами стягнуто коштів і попереджено незаконне вибуття майна в інтересах громадян і держави на суму 20 млрд. 819 млн. грн. (у п'ять разів більше порівняно з 2014 роком).

Зазначені дані свідчать про якісне та ефективне виконання прокурорами своїх повноважень.

Проте, замість обов’язку забезпечення державою гідних та достойних умови для функціонування прокуратури та належного рівня оплати праці її працівників, другий рік поспіль зберігається невідповідність законодавчо встановленого та реального розміру заробітної плати прокурорів.

Такий підхід не гарантує незалежність прокурорів, яка визначена однією із засад діяльності прокуратури. Для запобігання корупційним проявам прокурори повинні мати достатній рівень грошового забезпечення та гарантовану його виплату.


Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України
кількість переглядів: 407