Сайти

регіональних

прокуратур

 
02.03.2016

Розпочинається кампанія декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру за минулий рік

    

Розпочинається кампанія декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру за минулий рік.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру подається у порядку, встановленому статтею 12 Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», яка є чинною до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З метою уникнення помилок під час заповнення декларації необхідно звернути увагу на окремі питання її заповнення.

Так, під час зазначення відомостей щодо місця проживання декларанта необхідно зазначати місце реєстрації разом з місцем фактичного проживання, (якщо ці адреси не співпадають), а також квартири, будинки, у яких проживає суб'єкт декларування за правом користування (у родичів, знайомих, друзів тощо).

З метою одержання точних відомостей щодо суми отриманих доходів за минулий рік доцільно особисто звернутись із відповідною заявою щодо отримання довідки за формою 1ДФ до державної податкової інспекції за місцем реєстрації (час отримання такої довідки складає 2 тижні), а у разі отримання декларантом пенсії - до відділення Пенсійного фонду України за місцем реєстрації.

Також рекомендується отримати довідки з банку для підтвердження здійснених платежів та отриманих доходів по депозитних/ кредитних банківських договорах. При цьому слід окремо зазначати тіло кредиту (депозиту) та нараховані проценти.

Проценти, нараховані декларанту (вкладнику) на суми коштів, внесені ним на депозитні рахунки банків, а також проценти, нараховані недержавними пенсійними фондами на іменні пенсійні рахунки за умовами договорів додаткового пенсійного забезпечення (за рахунок інвестиційних прибутків, одержаних недержавними пенсійними фондами як результат управління фінансовими ресурсами вкладників), враховуються на підставі виписки банку чи відповідної небанківської фінансової установи.

Звертаємо також увагу на необхідність зазначення у декларації наявності у декларанта корпоративних прав та прав власності на підприємства, компанії, фірми тощо, які можна перевірити за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сайті Міністерства юстиції (доступ вільний).

Відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно можна отримати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на сайті Міністерства юстиції України (доступ вільний).

Уточнення щодо достовірності відомостей про транспортні засоби рекомендується зробити в органах, де вони зареєстровані з врахуванням попередньої та теперішньої реєстрації, або шляхом отримання витягу з Єдиного державного реєстру МВС (доступ вільний).

Нагадуємо, що суб'єкти декларування, які не подали декларацію або подали завідомо недостовірні відомості в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, підлягають притягненню до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.


Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України
кількість переглядів: 140